חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
ISRAELI TAX LAW FIRM

KLF
Israeli Tax Law Firm

המאמר התפרסם לראשונה באתר https://bizzness.net

הרווחתם, הסתתרתם ואז החלטתם לדווח

נניח שיש לכם נכס מניב בחו”ל שדמי התשואה ממנו מופקדים הישר אל חשבון בנק בחו”ל • ויהי היום, והחלטתם להיות אזרחים נאמנים ולספר למדינה על כספכם שהרווחתם ביושר, אך עד כה לא נישומתם אודותיו ברשות המסים • האם הגילוי מרצון – שאינו הגילוי מרצון הקלאסי שהיה פטור בעבר מעונש –יהפוך אתכם למי שמודים בדבר עבירה? • ובקיצור: מה הם דיני השמטת הכנסה מחוץ לישראל, ומה ניתן לעשות? 

נתחיל בסיפור, פלוני ירש סכום כסף נכבד מדודתו בחו”ל, הפקיד את הכסף בחשבון בנק בשוויץ ולא הצהיר מעולם לרשות המסים בישראל על הירושה מדודתו או על רווחיו מאותו חשבון זר. איזו עבירה עבר פלוני ואילו פעולות היה עליו לבצע בכדי להימנע מהרשעתו בפלילים?  

משנת 2003, על כל אדם תושב ישראל לצרכי מס, לדווח על כלל הכנסותיו, ללא תלות במקום הפקת ההכנסה. במקרה המתואר לעיל, היה על פלוני לדווח על רווחיו במסגרת הדו”ח השנתי שלו למס הכנסה (נבהיר, כי במקרה שלפלוני לא חל הפטור הקבוע בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) – מהאמור אנו למדים גם, כי יש לבחון כל מקרה לגופו על כלל נסיבותיו). למעשה, בהתאם לעובדות הסיפור, העבירה אותה ביצע פלוני הינה עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, שעניינה בין היתר,השמטת הכנסה מתוך דו”ח. בעבר, היה באפשרות אדם שלא דיווח על נכסיו מחוץ לישראל לפנות בבקשה להליך גילוי מרצון. במסגרת ההליך, ניתנה הזדמנות לכל מי שעבר עבירה לפי דיני המס בישראל, להגיע מרצונו החופשי ובתום לב ולפרוש בפני רשות המסים את המידע המפליל נגדו ולבקש חסינות מפני העמדה לדין והכל בכפוף לתשלום המס שלא שולם בישראל.  

כיום, אפשרות זו אינה קיימת עוד, על אף שבימים אלו ממש ישנן קריאות רבות להחזרת הנוהל וזאת כדי להעשיר את קופת המדינה,שכאמור נמצאת בגירעון שהחריף לאור משבר הקורונה. מאידך חשוב לציין, כי ישנם גם עדי ביקורת כנגד ההליך לאור היותו לא חוקתי ואף כזה שיוצר פער מעמדות בפני הדין. טרם נבחן את האפשרויות העומדות בפני פלוני להסדיר את עניינו מול רשות המסים, יש להתעכב ולהבהיר שלוש נקודות חשובות.  

מבצע “הרחבת רשת הנישומים”
בשנת 2014, התקבלה החלטה חשובה מאוד ברשות המיסים. במסגרת ההחלטה, הוחלט לצאת במבצע “הרחבת רשת הנישומים” שמטרתו לכידתמעלימי מס ישראליים. תחת המבצע החלה רשות המיסים באיסוף יזום של מידע והצלבת נתוניםממאגרים שונים (לרבות מאגרים מחוץ לישראל – ראו פרשת UBSאו מסמכי פנמה) והכל בכדי לאתר הון שחור המוחזק בידי ישראליים. נכון ליום 28 במאי2017, נפתחו במסגרת המבצע 42,695 תיקי שומה ונגבו מעל מיליארד שקלים חדשים. נבהיר,כי המבצע נמשך עד היום ועתיד עוד להימשך שנים רבות (בוודאי לאור COVID-19 והמשבר הכלכלי הקשה שהגיע בעקבותיו).

חילופי מידע בין מדינתיים
במקביל למבצע “הרחבת רשת הנישומים”,קיבלה רשות המסים חיזוק משמעותי למאבקה בהון השחור ובמעלימי המס בדמות הסכמים לחילופי מידע בין מדינתיים דוגמת ה – CRS וה – FATCA. ככל שהעולם הכלכלי הרחב הפך לנגיש יותר, רשויות המס במדינות השונות נדרשו לחילופי מידע הדדיים בכדי לוודא ציות לחוקי המס בשטחם. כיום, בידי רשות המסים בישראל, עומדים ארבעה מנגנונים שונים לקבלת מידע ממדינות אחרות על פעילות עסקית של תושבי ישראל בשטחם. 
אמנות מס פרטניות: הסכמים בילטרליים לחילופי מידע בנושאי מס.
Maatam: אמנה מולטילטרלית לחילופי מידע, עזרה בגבייה, ביקורת מס והעברת מסמכים.
Fatca:הסכם עם ארה”ב לחלופי מידע אוטו’ של מידע על הכנסות ויתרות חשבון במוסדות פיננסים.
Crs:בדומה ל – fatca רק מול מדינות ה – oecd.

עמדה חייבת בדיווח מספר 25/2016
בהתאם לעמדה שכותרתה “תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל”, על תושב ישראל המחזיק בחשבון זר, חלות כל הוראות הפקודה לעניין ניכוי מס במקור. יש לציין, כי תושב ישראל שבחר לא לנכות במקור או לדווח על העמדה החייבת בדיווח, עובר עבירה נוספת מלבד אי הדיווח על הכנסותיו מחוץ לישראל. [הסבר: עמדה חייבת בדיווח היא עמדה שעומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים ושיתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון₪ באותה שנת מס, או מעל 10 מיליון ₪ במהלך 4 שנות מס לכל היותר].  האמור מלמדנו, כי אם בעבר מעלימי מס מתוחכמים ידעו לנצל את פערי הידע בין המדינות השונות ובכך להתחמק מדיווח ותשלום מס, עתה בידי רשויות המס במדינות השונות הכלים להגיע לכל אחד ואחת. יש לציין, כי שאלה נפרדת היא, עד כמה בידי רשות המיסים בישראל היכולת הפרקטית להתמודד עם הררי המידע וניתוחו בכדי להגיע למעלימי המס השונים.  

עתה, אחרי שעמדנו על הדין, הכלים והסיכויים/ סיכונים, נבחן מהם האפשרויות העומדות בידי נישום שלא דיווח בעבר על הכנסתו מחוץ לישראל ומעוניין להסדיר את ענייניו מול רשות המסים. במחלקת “גילוי הון לא מדווח” בחטיבה המקצועית ברשות המסים, עדיין מתנהלות פניות של נישומים בקשר להסדרת עניינם. נציין,כי אין מדובר בנוהל גילוי מרצון ה”קלאסי”, אך בהחלט מדובר בפתח להדברות מול רשות המיסים, להסדרה ולמניעת פתיחת הליך פלילי כנגד הפונה. בנוסף, בידי הנישום לפנות באופן ייזום לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו ולדווח על הכנסותיו מחוץ לישראל. נדגיש, כי הליך זה טומן בחובו חשיפה גדולה לנישום, שכן היוזמה לדיווח על הכנסותיו מחוץ לישראל מהווה גם הודיה בדבר עבירה, שעשויה בתורה להוביל להגשת כתב אישום כנגדו.  

משרדנו דוגל בשירות משפטי של 360 מעלות. מעבר לליווי משפטי צמוד ואינדיווידואלי, לקוחות המשרד מקבלים מערך כלים שימושי ומשוכלל להתמודדות מיטבית עם עולמות המס. כמו כן, משרדנו דואג לעדכן את לקוחותינו בעדכונים מיסויים ספציפיים וקריטיים להם, לפי תחום עיסוקם ונסיבותיהם הספציפיות. נשמח לעדכן אתכם כמובן בכלל השינויים המיסויים בארץ, אך לקוח בעל הכנסות מחו"ל, למשל, יקבל באופן מיידי עדכון ספציפי, ככל ויהיו שינויי חקיקה הנוגעים רק אליו.