תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מיסוי שוק ההון

ב-2003, רפורמה מסחרית משמעותית הובילה להכנסת מס רווחי הון לשוק ההון הישראלי. לפני רפורמה זו, רווחים שנצברו בבורסה לניירות ערך בתל אביב נותרו ללא מס. מס רווחי הון, כשמו כן הוא, הוא מס המוטל על רווחים הנובעים ממכירת נכסים פיננסיים שונים כגון ניירות ערך, אג"ח, קרנות נאמנות ועוד. מטרתו העיקרית היא להבטיח שכל המשתתפים בפעילויות כלכליות ישתתפו במימון המדינה, תוך תרומה ליציבות הכלכלית על ידי הרתעה מהשקעות מסוכנות.

שיעורי מס רווחי הון בישראל למשקיעים פרטיים: השיעורים משתנים בהתאם לסוג הנכס המניב את הרווח:

  • שיעור של 15%: שיעור זה חל על רווחים הנובעים מהחזקות ישירות בנכסים בשקלים. קטגוריה זו כוללת מגוון רחב של כלי פיננסיים, כגון מניות, אג"ח צמודות מדד, אופציות, חוזי עתיד ועוד.
  • שיעור של 25%: אם רווחיכם נובעים מכל נכס ניירות ערך או נכס פיננסי אחר, כגון מניות זרות, אג"ח צמודות מדד זרות או קרנות נאמנות זרות, יחול שיעור מס של 25%.

חשוב להדגיש נקודה חשובה - מס רווחי הון מוטל רק כאשר מתרחש אירוע מס, כגון מכירה, פדיון או קבלת תשלום. אם אתם מחזיקים בניירות ערך בחשבונכם מבלי למכור אותם, גם אם ערכם עולה, לא תחויבו במס רווחי הון.

מידע נוסף

Display text arrow icon

אופן חישוב רווח הון במכירת נייר ערך על ידי משקיע יחיד (שאינו חברה)

Display text arrow icon

דיווח חצי שנתי

Display text arrow icon

הוצאות מימון ואחרות

Display text arrow icon

ניכוי הוצאות רכישה, משמורת, ניהול תיק ועמלת מכירה

Display text arrow icon

ניכוי מס במקור מרווח בניירת ערך

Display text arrow icon

קיזוז הפסדים מניירות ערך נסחרים