תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מיסוי יחיד

מבלי להיכנס למורכבת הנושא, ניתן להגיד בפשטות, כי תושב ישראל לצרכי מס מוגדר כאדם העומד בכל התנאים הבאים: מרכז חייו בישראל, בהתחשב במיקום הקשר המשפחתי, הכלכלי והחברתי של האדם. יש להבהיר, כי הגדרה זו כוללת הן אזרחים והן לא אזרחים המתגוררים בישראל דרך קבע.

יש לציין, כי במקרים רבים שיטת המיסוי של היחיד תשתנה בהתאם לסוג העסקה או התמורה המתקבלת. ובוודאי, ייתכנו מקרים בהם פעילותו של הפרט מסווגת כפעילות של חברה ואף להיפך. על כן, משרדנו מתכנן ומיישם אסטרטגיית מיסוי אישית הלוקחת בחשבון את הזכויות הרבות שיש לכל לקוח להפחית את חבות המס שלו. זה מאפשר לנו לספק את תוצאת המס הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

מידע נוסף

Display text arrow icon

הוצאות שעובד רשאי לתבוע

Display text arrow icon

הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות) – הוראת ביצוע 7/2019

Display text arrow icon

העברות כספים לחו"ל – מסלול ירוק (הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי)

Display text arrow icon

העברת ניירות ערך בין קרובים – מסלול ירוק (הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי)

Display text arrow icon

הקלות בהליך מימוש הטבות מס לילדים עם נכות קשה – הודעה לציבור

Display text arrow icon

מכירת נכס על ידי יחיד שהוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק

Display text arrow icon

מניות בכורה (סיווג לצורכי מס) – חוזר מס הכנסה 1/2019

Display text arrow icon

נקודת זיכוי

Display text arrow icon

סכומים שקיבל עובד ולא יחויבו במס (פטור)