תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Search icon

עדכוני מיסים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חיסיון מכוח סעיפים 235א-235ד לפקודת מס הכנסה - מתי תעמוד טענת חיסיון בהליכי מס?

בג"ץ 635/23

8.5.2024
חיסיון מכוח סעיפים 235א-235ד לפקודת מס הכנסה - מתי תעמוד טענת חיסיון בהליכי מס?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מחיקת ערר לאור תיקון שומה שנערך בהתאם לסמכות המנהל לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין

ו"ע 41183-09-23

8.5.2024
מחיקת ערר לאור תיקון שומה שנערך בהתאם לסמכות המנהל לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר

דוברות משרד החקלאות ורשות המיסים

24.4.2024
משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים ופירות הדר
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

דיווח חכם על הכנסות מחוץ לישראל – עדכון 2024

דיני מס הכנסה

9.4.2024
דיווח חכם על הכנסות מחוץ לישראל – עדכון 2024
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הצעת החוק להגברת השקיפות (לרבות ביטול הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים) במערכת המס אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

7.4.2024
הצעת החוק להגברת השקיפות (לרבות ביטול הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים) במערכת המס אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת

הודעה משותפת לדוברות משרד הביטחון, דוברות רשות המסים ודובר צה"ל

1.4.2024
המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששירתו במילואים בצו 8 יוארכו בחצי שנה נוספת
מיסוי כללי
חרבות ברזל

נחתם הסכם בין קרן הפיצויים במס רכוש ומשרד החקלאות למגדלי ירקות בבתי צמיחה

הודעה משותפת לרשות המסים ומשרד החקלאות

1.4.2024
נחתם הסכם בין קרן הפיצויים במס רכוש ומשרד החקלאות למגדלי ירקות בבתי צמיחה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

זיכוי בגין תרומה בשווה כסף - נכס הון

החטיבה המקצועית ברשות המיסים

1.4.2024
זיכוי בגין תרומה בשווה כסף - נכס הון
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

רשות המסים מעלה הילוך במאבק בהעלמות מס בנדל"ן

1.4.2024
רשות המסים מעלה הילוך במאבק בהעלמות מס בנדל"ן
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם עוסק שרוכש מסמכים סחירים שלא לצורך מכירתם אלא לצורך פירעונם, חייב במס ערך מוסף?

ע"מ 7072-05-22

26.3.2024
האם עוסק שרוכש מסמכים סחירים שלא לצורך  מכירתם אלא לצורך פירעונם, חייב במס ערך מוסף?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

פריצת דרך: הסכם מיסוי בינלאומי ראשון מסוגו בישראל!

דוברות רשות המיסים

25.3.2024
פריצת דרך: הסכם מיסוי בינלאומי ראשון מסוגו בישראל!
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

עסקת "שרשרת" בהתאם להוראות סעיף 16(א1) לחוק מיסוי מקרקעין

ו"ע 38079-09-22

25.3.2024
עסקת "שרשרת" בהתאם להוראות סעיף 16(א1) לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם חברה שחילקה דיבידנד יכולה להיחשב כמי "שהעביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית" כנדרש על פי סעיף 119א לפקודה?

ע"מ 31700-01-22

24.3.2024
האם חברה שחילקה דיבידנד יכולה להיחשב כמי "שהעביר את נכסיו ללא תמורה או בתמורה חלקית" כנדרש על פי סעיף 119א לפקודה?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

פטור מניכוי מס במקור – נסיבות להתרתו או ביטולו

ת"א 26293-01-24

21.3.2024
פטור מניכוי מס במקור – נסיבות להתרתו או ביטולו
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מיסוי משיכת כספים או נכסים על ידי בעל מניות מהותי – עדכון לשנת המס 2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

20.3.2024
מיסוי משיכת כספים או נכסים על ידי בעל מניות מהותי – עדכון לשנת המס 2023
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

הסמכות לקבלת החלטה בדבר דחיית ערר ללא נוכחות מגיש הערר

ו"ע 34119-02-23

20.3.2024
הסמכות לקבלת החלטה בדבר דחיית ערר ללא נוכחות מגיש הערר
מיסוי כללי
חרבות ברזל

נסיבות בהם יאשר בית המשפט תיקון כתב טענות

ו"ע 53779-06-23

19.3.2024
נסיבות בהם יאשר בית המשפט תיקון כתב טענות
מיסוי כללי
חרבות ברזל

עדכון מיסוי מקרקעין: אישורי מסים לטאבו באזור האישי באתר רשות המסים

דוברות רשות המסים ודוברות משרד המשפטים

18.3.2024
עדכון מיסוי מקרקעין: אישורי מסים לטאבו באזור האישי באתר רשות המסים
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם לצורך חישוב מס שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים וההכנסה בגינה הייתה פטורה ממס, יש לנכות פחות בקביעת יתרת שווי הרכישה?

ו"ע 19084-12-21

18.3.2024
האם לצורך חישוב מס שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים וההכנסה בגינה הייתה פטורה ממס, יש לנכות פחות בקביעת יתרת שווי הרכישה?
חרבות ברזל

רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים

דוברות רשות המיסים

11.3.2024
רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

דחיית מועדי הגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2023

דוברות רשות המיסים

6.3.2024
דחיית מועדי הגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2023
מיסוי כללי
חרבות ברזל

סימולטור מסלולי פיצוי נזק עקיף

דוברות רשות המיסים

4.3.2024
סימולטור מסלולי פיצוי נזק עקיף
חרבות ברזל

רשות המסים מודיעה על מתן ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל

דוברות רשות המיסים

26.2.2024
רשות המסים מודיעה על מתן ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם יש להחשיב את מימוש האופציה על ידי נישום, שאינו החוכר המקורי, כ"מכירה" של "זכות במקרקעין" המהווה אירוע מס החייב במס רכישה?

ו"ע 20951-04-20

18.2.2024
האם יש להחשיב את מימוש האופציה על ידי נישום, שאינו החוכר המקורי, כ"מכירה" של "זכות במקרקעין" המהווה אירוע מס החייב במס רכישה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

הוראות האמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל

16.2.2024
הוראות האמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל

15.2.2024
הגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל
חרבות ברזל

מתי נראה "בהסכם למתן שירותים" כחלק בלתי נפרד מהסכם מכר למכירת "זכות במקרקעין"?

ו"ע 61587-07-20

13.2.2024
מתי נראה "בהסכם למתן שירותים" כחלק בלתי נפרד מהסכם מכר למכירת "זכות במקרקעין"?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

גילוי מסמכים המבססים את קביעת השומה שהוצאה לנישום

ע"מ 40803-02-16

12.2.2024
גילוי מסמכים המבססים את קביעת השומה שהוצאה לנישום
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

12.2.2024
הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
חרבות ברזל

עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור ינואר-פברואר 2024

11.2.2024
עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור ינואר-פברואר 2024
חרבות ברזל

נקודות זיכוי לעובד זר

ע"מ 18816-11-20

6.2.2024
נקודות זיכוי לעובד זר
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר עבור עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של מערכת הביטחוןן

דוברות רשות המיסים

1.2.2024
נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר עבור עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של מערכת הביטחוןן
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הקלה לעוסקים פטורים בשל מלחמת חרבות ברזל

דוברות רשות המיסים

28.1.2024
הקלה לעוסקים פטורים בשל מלחמת חרבות ברזל
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לאור מלחמת "חרבות ברזל"

דוברות רשות המיסים

25.1.2024
הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לאור מלחמת "חרבות ברזל"
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

תשלום מס מראש: כיצד להפחית את חשבון חבות המס שלך?

פקודת מס הכנסה

18.1.2024
תשלום מס מראש: כיצד להפחית את חשבון חבות המס שלך?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

עדכון סכומים במיסוי מקרקעין לשנת 2024

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2024

17.1.2024
עדכון סכומים במיסוי מקרקעין לשנת 2024
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מיסוי מיוחד על רווחי הבנקים ב 2024-2025

תזכיר חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף

17.1.2024
מיסוי מיוחד על רווחי הבנקים ב 2024-2025
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

הבהרה לעניין פיצוי בגין אבדן דמי שכירות למשכיר ודיור חלופי לשוכרים בקשר לדירות מגורים ביישובים שפונו

דוברות רשות המיסים

17.1.2024
הבהרה לעניין פיצוי בגין אבדן דמי שכירות למשכיר ודיור חלופי לשוכרים בקשר לדירות מגורים ביישובים שפונו
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ריביות וקנסות על מכירת מקרקעין: מה חשוב לדעת?

ו"ע 21103-11-19

15.1.2024
ריביות וקנסות על מכירת מקרקעין: מה חשוב לדעת?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

היסודות הדרושים לקיומה של "קבוצת רכישה"

ו"ע 62332-08-18

14.1.2024
היסודות הדרושים לקיומה של "קבוצת רכישה"
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם מכירה של מקרקעין תחייב במס שבח או במס הכנסה?

ו"ע 21103-11-19

14.1.2024
האם מכירה של מקרקעין תחייב במס שבח או במס הכנסה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

תיקון שומה תחת סעיף 89(ב) - מתי ניתן לפתוח סוגיה חדשה?

ו"ע 8515-07-22

13.1.2024
תיקון שומה תחת סעיף 89(ב) - מתי ניתן לפתוח סוגיה חדשה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21

דוברות רשות המיסים

11.1.2024
מיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21
מיסוי כללי
חרבות ברזל

חוב ארנונה או חוב מס - מי גובר?

ע"מ 521374-08-17

11.1.2024
חוב ארנונה או חוב מס - מי גובר?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הקלות במסלול "דיור להשכרה" לטובת המפונים מעוטף עזה והצפון

דוברות רשות המיסים

8.1.2024
הקלות במסלול "דיור להשכרה" לטובת המפונים מעוטף עזה והצפון
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

הסדרת כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה באמצעות המערכת דיגיטלית של רשות המיסים

דוברות רשות המיסים

7.1.2024
הסדרת כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה באמצעות המערכת דיגיטלית של רשות המיסים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

הרפורמה במיסוי עסקים זעירים

7.1.2024
הרפורמה במיסוי עסקים זעירים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השנייה לחוק) - 2023

2.1.2024
תקנות לעידוד השקעות הון (תיקון התוספת השנייה לחוק) - 2023
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

סעיף 122(ו) - הטבה חדשה למחזיקי דירת מגורים יחידה

תיקון 264 לפקודה - סעיף 122 (ו)

2.1.2024
סעיף 122(ו) - הטבה חדשה למחזיקי דירת מגורים יחידה
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

זכות ההשגה של הנישום (במקרים מיוחדים) בפני פקיד השומה

ע"מ 15217-12-20

1.1.2024
זכות ההשגה של הנישום (במקרים מיוחדים) בפני פקיד השומה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ייחוס הכנסות של חברה זרה לבעל שליטה תושב ישראל לצרכי מס

ע"מ 15217-12-20

1.1.2024
ייחוס הכנסות של חברה זרה לבעל שליטה תושב ישראל לצרכי מס
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

זיכוי ממס לפי חוק אזור סחר חופשי באילת

ע"מ 55671-01-21

1.1.2024
זיכוי ממס לפי חוק אזור סחר חופשי באילת
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

הגדרת "שותפות" בהתאם לפקודת מס הכנסה ופקודת השותפויות

ע"מ 39011-02-19

1.1.2024
הגדרת "שותפות" בהתאם לפקודת מס הכנסה ופקודת השותפויות
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

רכבים חשמליים שיגיעו לארץ באיחור, בשל הסיכון הביטחוני בים האדום, לא יושפעו מעליית המס על רכבים חשמליים.

טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ט-2019 (תיקון) - 2023

1.1.2024
רכבים חשמליים שיגיעו לארץ באיחור, בשל הסיכון הביטחוני בים האדום, לא יושפעו מעליית המס על רכבים חשמליים.
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין מלחמת חרבות ברזל הוארך עד סוף דצמבר 2023

דוברות רשות המיסים

1.1.2024
מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין מלחמת חרבות ברזל הוארך עד סוף דצמבר 2023
מיסוי כללי
חרבות ברזל

עדכון סכומי מס ערך מוסף להחזר עודף תשומות לשנת 2024

31.12.2023
עדכון סכומי מס ערך מוסף להחזר עודף תשומות לשנת 2024
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

מכתבה של פזית קלימן, רו"ח - סמנכלי"ת בכירה שומה וביקורת

25.12.2023
הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מתי יסווג פקיד השומה חוב בין חברות אשר קיים ביניהם יחסים מיוחדים, כתוספת הכנסה מריבית לפי סעיפים 3(1) ו- 2(4) לפקודה?

ע"מ 5157912-20

24.12.2023
מתי יסווג פקיד השומה חוב בין חברות אשר קיים ביניהם יחסים מיוחדים, כתוספת הכנסה מריבית לפי סעיפים 3(1) ו- 2(4) לפקודה?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מה היא טענה של "הרחבת חזית" אסורה

ע"מ 63672-10-17

24.12.2023
מה היא טענה של "הרחבת חזית" אסורה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

תשלומי ביטוח לאומי לבעלי עסקים המשרתים במילואים לא יובאו בחשבון בחישוב ירידת המחזורים לצורך פיצויים

דוברות רשות המיסים

19.12.2023
תשלומי ביטוח לאומי לבעלי עסקים המשרתים במילואים לא יובאו בחשבון בחישוב ירידת המחזורים לצורך פיצויים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

עדכון: צו דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)(הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה)

צו דחיית מועדים - עדכון מס' 2

14.12.2023
 עדכון: צו דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)(הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה)
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הארכת מועד להגשת בקשה למקדמה לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון

דוברות רשות המיסים

14.12.2023
הארכת מועד להגשת בקשה למקדמה לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

כיצד יש לבצע את ההבחנה בין תשלום לנוחות המעביד לבין תשלום לנוחות העובד

ע"מ 24090-01-17

7.12.2023
כיצד יש לבצע את ההבחנה בין תשלום לנוחות המעביד לבין תשלום לנוחות העובד
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

ניכוי מס במקור מעמלות סוכנים

24090-01-17

7.12.2023
ניכוי מס במקור מעמלות סוכנים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

האם יש הבחנה בין הכנסה שוטפת להכנסה ממכירת רכוש קבוע לצורך מיסוי מוסד כספי במס רווח?

ע"מ 55757-01-18

7.12.2023
האם יש הבחנה בין הכנסה שוטפת להכנסה ממכירת רכוש קבוע לצורך מיסוי מוסד כספי במס רווח?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מתי ישנה מנהל מס ערך מוסף סיווגה של ישות משפטית?

ע"מ 23407-08-18

6.12.2023
מתי ישנה מנהל מס ערך מוסף סיווגה של ישות משפטית?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מתי קנס או עיצום כספי יוכר כהוצאה, אם בכלל?

דנ"א 4004/22

5.12.2023
מתי קנס או עיצום כספי יוכר כהוצאה, אם בכלל?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

שאלות ותשובות שכיחות בנושא הגשת דוחות בין מדינתיים – country by country (CBCr)

דוברות רשות המיסים

4.12.2023
שאלות ותשובות שכיחות בנושא הגשת דוחות בין מדינתיים – country by country (CBCr)
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הארכת המועד להגשת בקשה למקדמה לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון

דוברות רשות המיסים

3.12.2023
הארכת המועד להגשת בקשה למקדמה לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון
מיסוי כללי
חרבות ברזל

שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל" - לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה

דוברות רשות המיסים

29.11.2023
שאלות ותשובות הנוגעות לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לעסקים בגין מלחמת "חרבות ברזל" - לפי חוק מס רכוש ותקנותיו והוראת השעה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ביטוח רשות של חפצים ביתיים מפני נזקי מלחמה

דוברות רשות המיסים

28.11.2023
ביטוח רשות של חפצים ביתיים מפני נזקי מלחמה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

פורסמה הנחיה מקצועית 2023/1 - גילויים בדבר השפעות מלחמת "חרבות ברזל" בדוחות הכספיים

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

22.11.2023
פורסמה הנחיה מקצועית 2023/1 - גילויים בדבר השפעות מלחמת "חרבות ברזל" בדוחות הכספיים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מה הוא מועד החיוב במס ערך מוסף בעסקת קומבינציה?

ע"מ 53560-11-21

21.11.2023
מה הוא מועד החיוב במס ערך מוסף בעסקת קומבינציה?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

נפתחה האפשרות להגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל מלחמת "חרבות ברזל"

20.11.2023
נפתחה האפשרות להגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל מלחמת "חרבות ברזל"
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מסירת מידע ליועץ חיצוני מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

ו"ע 59579-02-11

19.11.2023
מסירת מידע ליועץ חיצוני מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

הכרה חלקית בהוצאות שפורטו בחשבוניות שבמחלוקת (פיקטיביות) על ידי פקיד השומה

ע"מ 8862-12-16

19.11.2023
הכרה חלקית בהוצאות שפורטו בחשבוניות שבמחלוקת (פיקטיביות) על ידי פקיד השומה
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש

דוברות רשות המיסים

15.11.2023
רואי חשבון ויועצי מס יוכלו לפרוס תשלומים למס הכנסה ומס ערך מוסף עבור לקוחותיהם ללא אישור מראש
מיסוי כללי
חרבות ברזל

בקשות לשינוי כתובת עסק

מכתבו של סמנכ"ח בכיר שירות לקוחות - רשות המיסים

13.11.2023
בקשות לשינוי כתובת עסק
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הרחבת הסמכויות של הרשם לענייני ירושה

חוק הירושה (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2023

12.11.2023
הרחבת הסמכויות של הרשם לענייני ירושה
חרבות ברזל

צמצום הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי העיזבון

חוק הירושה (תיקון מס' 19), התשפ"ד-2023‏

12.11.2023
צמצום הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי העיזבון
חרבות ברזל

אישור מתווה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל

9.11.2023
אישור מתווה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל
חרבות ברזל

הקלות במתווה החל"ת

9.11.2023
הקלות במתווה החל"ת
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

עדכון ליישום חוק דחיית מועדים במערכי המס

8.11.2023
עדכון ליישום חוק דחיית מועדים במערכי המס
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הוראת שעה בדבר הגשת בקשות למסלול ההטבות הנוכחי בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון

משרד הכלכלה והתעשייה

7.11.2023
הוראת שעה בדבר הגשת בקשות למסלול ההטבות הנוכחי בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

דוברות משרד האוצר

5.11.2023
פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה
חרבות ברזל

ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכב פרטי לצרכי העסק

ע"מ 18729-01-21

4.11.2023
ניכוי מס תשומות בגין שכירת רכב פרטי לצרכי העסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל

דוברות - משרד האוצר

2.11.2023
הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל
חרבות ברזל

מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

רשות המיסים

2.11.2023
מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023

2.11.2023
יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)
חרבות ברזל

ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים

דוברות רשות המיסים

2.11.2023
ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

מכתבה של סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

2.11.2023
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

ערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר

רשות החדשנות

1.11.2023
ערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מניעת הגבלת חשבון בנק בעקבות 'מלחמת חרבות ברזל' - תקנות שיקים ללא כיסוי

דוברות - בנק ישראל

1.11.2023
מניעת הגבלת חשבון בנק בעקבות 'מלחמת חרבות ברזל' - תקנות שיקים ללא כיסוי
חרבות ברזל

האם הפעלת טרקליני האירוח בנתב"ג היא עסקה שהמס החל עליה הוא בשיעור אפס לפי חוק מס ערך מוסף?

ע"מ 18729-01-21

1.11.2023
האם הפעלת טרקליני האירוח בנתב"ג היא עסקה שהמס החל עליה הוא בשיעור אפס לפי חוק מס ערך מוסף?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

דוברות - בנק ישראל

31.10.2023
מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"
חרבות ברזל

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף

הודעת דוברות רשות המיסים

29.10.2023
תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף
מיסוי כללי
חרבות ברזל

הבהרת הביטוח הלאומי למתווה שפרסם האוצר

דוברות - ביטוח לאומי

29.10.2023
הבהרת הביטוח הלאומי למתווה שפרסם האוצר
חרבות ברזל

מודל "חשבוניות ישראל" - עדכון

דוברות רשות המיסים

23.10.2023
מודל "חשבוניות ישראל" - עדכון
מיסוי כללי
חרבות ברזל

נפתחה האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת תביעה

דוברות רשות המיסים

23.10.2023
נפתחה האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל", עוד לפני הגשת תביעה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024

דוברות רשות המיסים

23.10.2023
קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024
מיסוי כללי
חרבות ברזל

"חרבות ברזל": תכנית הסיוע הכלכלית לבעלי עסקים

הודעת דוברות משרד האוצר

20.10.2023
"חרבות ברזל": תכנית הסיוע הכלכלית לבעלי עסקים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

משרתי מילואים יקבלו את תגמולי הביטוח הלאומי על שירותם הצבאי בתחילת חודש נובמבר באופן מיידי ולא בתום תקופת השירות

הודעה לעיתונות - ביטוח לאומי

18.10.2023
משרתי מילואים יקבלו את תגמולי הביטוח הלאומי  על שירותם הצבאי בתחילת חודש נובמבר באופן מיידי ולא בתום תקופת השירות
חרבות ברזל

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לתושבי העוטף המפונים

הודעת דוברות

16.10.2023
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע לתושבי העוטף המפונים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

רשות המסים הרחיבה את הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי

הודעת דוברות

16.10.2023
רשות המסים הרחיבה את הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ארה"ב תעניק דחייה לתושבי ישראל במועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס

הודעת דוברות

16.10.2023
ארה"ב תעניק דחייה לתושבי ישראל במועד הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס
מיסוי כללי
חרבות ברזל

כיצד יש לסווג תשלומי תמורה מעסקת מכר שהתקבלו בידי בעל מניות שגם עבד בחברה?

ע"א 550/22

5.10.2023
כיצד יש לסווג תשלומי תמורה מעסקת מכר שהתקבלו בידי בעל מניות שגם עבד בחברה?
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

האם דיבידנד שהתקבל בידי בעל מניות מהווים חלק מהתמורה בגין מכירת המניות?

"מ 11758-01-21

5.10.2023
האם דיבידנד שהתקבל בידי בעל מניות מהווים חלק מהתמורה בגין מכירת המניות?
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

חשיבות הבחירה, בין השקעה בהון המניות של החברה לבין השקעה בחברה באמצעות הלוואת בעלים

ע"מ 44520-03-18

5.10.2023
חשיבות הבחירה, בין השקעה בהון המניות של החברה לבין השקעה בחברה באמצעות הלוואת בעלים
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

האם יש לראות כנכס אחד, השקעה בחברה שהתבצעה על ידי רכישת 'מניות בכורה' ו'מניות רגילות', אשר נמכר כמקשה אחת במסגרת מכירות המניות על ידי הרוכש?

ע"מ 44520-03-18

5.10.2023
האם יש לראות כנכס אחד, השקעה בחברה שהתבצעה על ידי רכישת 'מניות בכורה' ו'מניות רגילות', אשר נמכר כמקשה אחת במסגרת מכירות המניות על ידי הרוכש?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

בקשה לתיקון שומה לאחר הסכם פשרה

ו"ע 33135-12-21

2.10.2023
בקשה לתיקון שומה לאחר הסכם פשרה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

האם חברה שבנכסיה בית מלון, עשויה להחשב 'כאיגוד מקרקעין' כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין?

ו"ע 29172-01-21

2.10.2023
האם חברה שבנכסיה בית מלון, עשויה להחשב 'כאיגוד מקרקעין' כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

קנס גרעון מה הוא ומתי הוא יוטל?

ע"מ 30721-01-19

2.10.2023
קנס גרעון מה הוא ומתי הוא יוטל?
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

הכיצד יש ליישם את הוראות סעיף 94ג לפקודת מס הכנסה, בשל חלוקת דיבידנד בתקופה של שנתיים טרם מכירה חלקית של חברת בת?

ו"ע 6650-09-20

5.9.2023
הכיצד יש ליישם את הוראות סעיף 94ג לפקודת מס הכנסה, בשל חלוקת דיבידנד בתקופה של שנתיים טרם מכירה חלקית של חברת בת?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

הכיצד נחשב את מס השבח במכירת מניות של "איגוד מקרקעין" שנרכשו בשני מועדים?

ו"ע 6650-09-20

5.9.2023
הכיצד נחשב את מס השבח במכירת מניות של "איגוד מקרקעין" שנרכשו בשני מועדים?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מה הוא "כלל התא המשפחתי"?

ו"ע 28149-09-20

5.9.2023
מה הוא "כלל התא המשפחתי"?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם כספים שחולטו במסגרת הליך פלילי ניתנים לניכוי מהכנסתו החייבת של הנאשם/ נישום?

דנ"א 4004/22

18.8.2023
האם כספים שחולטו במסגרת הליך פלילי ניתנים לניכוי מהכנסתו החייבת של הנאשם/ נישום?
מיסוי פלילי
חרבות ברזל

מה היא "חברת בית" ומה הסדר המס החל עליה?

ע"מ 49880-06-15

18.8.2023
מה היא "חברת בית" ומה הסדר המס החל עליה?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה - אופן החיוב בתשלום מקדמות בשל ניכוי הוצאות עודפות

ע"א 4603/22

18.8.2023
סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה - אופן החיוב בתשלום מקדמות בשל ניכוי הוצאות עודפות
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מתי תינתן זכות עיון בתיק בית משפט למי אינו צד

ת"א 18015-01-19

18.8.2023
מתי תינתן זכות עיון בתיק בית משפט למי אינו צד
מיסוי כללי
חרבות ברזל

סמכות המנהל לפי סעיף 100 לחוק מע"מ להפחתת כפל המס (סעיף 50 לחוק מע"מ) שהוטל על עוסק

ע"א 4502/21

18.8.2023
סמכות המנהל לפי סעיף 100 לחוק מע"מ להפחתת כפל המס (סעיף 50 לחוק מע"מ) שהוטל על עוסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מה הוא המועד בו ניתן להוציא הודעת זיכוי לרשות המיסים בגין חוב אבוד?

ע"א 3498/21

16.8.2023
מה הוא המועד בו ניתן להוציא הודעת זיכוי לרשות המיסים בגין חוב אבוד?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

איך נקבע האם נרכשה "דירת מגורים" או "קרקע" לעניין מס רכישה

ו"ע 25210-02-21

18.6.2023
איך נקבע האם נרכשה "דירת מגורים" או "קרקע" לעניין מס רכישה
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

העברת דירה לנאמנות

החלטת מיסוי 3399/22

2.6.2023
העברת דירה לנאמנות
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

הלוואה לחברה קשורה

סעיף 3(ט1)(9) לפקודה

2.6.2023
הלוואה לחברה קשורה
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מפעל תעשייתי "בר תחרות"

ע"א 3129/19

2.6.2023
מפעל תעשייתי "בר תחרות"
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

הכיצד יש לסווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן לצרכי מע"מ

ע"מ 79285-12-20

2.6.2023
הכיצד יש לסווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן לצרכי מע"מ
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

נטל ההוכחה ונטל השכנוע בערעורי מס

ע"מ 40803-02-16

2.6.2023
נטל ההוכחה ונטל השכנוע בערעורי מס
מיסוי כללי
חרבות ברזל

אופן סיווגו של נכס האם כדירת מגורים מזכה או כנכס אחר שאינו זכאי לשיעור מס מופחת

ו"ע 49897-11-21

9.5.2023
אופן סיווגו של נכס האם כדירת מגורים מזכה או כנכס אחר שאינו זכאי לשיעור מס מופחת
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם בחישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה כל שנות החזקתה על-ידי בעליה במסלול הפטוֹר ממס, יש להפחית משוֹוי הרכישה של הדירה את סכום הפחת הנצבר?

ו"ע 8935-09-22

9.5.2023
האם בחישוב השבח במכירת דירת מגורים שהושכרה כל שנות החזקתה על-ידי בעליה במסלול הפטוֹר ממס, יש להפחית משוֹוי הרכישה של הדירה את סכום הפחת הנצבר?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם ניתן לבצע חישוב ליניארי מוטב במכירת דירת מגורים שהתקבלה אגב פירוק וכפופה להוראות סעיף 72ב לחוק?

ו"ע 56572-08-1

9.5.2023
האם ניתן לבצע חישוב ליניארי מוטב במכירת דירת מגורים שהתקבלה אגב פירוק וכפופה להוראות סעיף 72ב לחוק?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מה הוא FAR וכיצד הוא רלוונטי למכירת חברה?

ע"מ 31671-09-18

9.5.2023
מה הוא FAR וכיצד הוא רלוונטי למכירת חברה?
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

מהם התנאים בהם שכ"ד ששולם לדייר במסגרת תמ"א 38/1 ייחשב כ"תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי הבניה לפי תכנית החיזוק"?

ו"ע 15379-04-19

9.5.2023
מהם התנאים בהם שכ"ד ששולם לדייר במסגרת תמ"א 38/1 ייחשב כ"תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי הבניה לפי תכנית החיזוק"?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

כיצד נזהה אם כוונת רוכש הזכות במקרקעין בעת רכישת הנכס היא להורסו (שאז אין הוא זכאי להטבה במס רכישה) או שבכוונתו הייתה לגור בנכס (שאז הוא כן זכאי להטבה במס רכישה)?

ו"ע 32808-02-21

9.5.2023
כיצד נזהה אם כוונת רוכש הזכות במקרקעין בעת רכישת הנכס היא להורסו (שאז אין הוא זכאי להטבה במס רכישה) או שבכוונתו הייתה לגור בנכס (שאז הוא כן זכאי להטבה במס רכישה)?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מתי יאשר בית המשפט לקבל חוות דעת של שמאי אשר צורפה לתצהירי עדות ראשית של המערערת?

06/18/2023

9.5.2023
מתי יאשר בית המשפט לקבל חוות דעת של שמאי אשר צורפה לתצהירי עדות ראשית של המערערת?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

היבטי המס בהשקעה בחברה באמצעות הסכם SAFE

מכתבו של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים מר רונלד עם-שלם

9.5.2023
היבטי המס בהשקעה בחברה באמצעות הסכם SAFE
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

האם במצב בו חברה רוכשת את מניותיה שלה מבעליהן (שלא בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות הכולל) מהווה אירוע מס אצל בעלי המניות אשר נמנעו ממכירת מניותיהם?

ע"א 9308/20

9.5.2023
האם במצב בו חברה רוכשת את מניותיה שלה מבעליהן (שלא בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות הכולל) מהווה אירוע מס אצל בעלי המניות אשר נמנעו ממכירת מניותיהם?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

מה הן מסלולי המס לפי חוק מע"מ למיסוי עסקאות במסמכים וני"ע סחירים

ע"מ 5464-03-20

9.5.2023
מה הן מסלולי המס לפי חוק מע"מ למיסוי עסקאות במסמכים וני"ע סחירים
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם חל מע"מ על פיצוי בגין הפקעות/ ירידת ערך מקרקעין?

ע"מ 45876-03-19

9.5.2023
האם חל מע"מ על פיצוי בגין הפקעות/ ירידת ערך מקרקעין?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם בעת רכישת קרקע, שעליה בית מגורים (ישן) שנהרס לאחר הרכישה, ניתן לדרוש את הטבת מס למס רכישה מופחת בגין דירת מגורים?

ו"ע 6584-05-21

9.5.2023
האם בעת רכישת קרקע, שעליה בית מגורים (ישן) שנהרס לאחר הרכישה, ניתן לדרוש את הטבת מס למס רכישה מופחת בגין דירת מגורים?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

בחינת מהות העסקה - רכישת קרקע ושירותי בנייה או רכישת נכס מוגמר?

ו"ע 69745-2-20

6.5.2023
בחינת מהות העסקה - רכישת קרקע ושירותי בנייה או רכישת נכס מוגמר?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

פקיעת תוקפן של הטבות המס לתמ"א 38

1.5.2023
פקיעת תוקפן של הטבות המס לתמ"א 38
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מערכת חדשה לאישורי ניכוי מס במקור

מכתב מאת סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

1.5.2023
מערכת חדשה לאישורי ניכוי מס במקור
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מיסוי מכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין

החלטת מיסוי 7706/2

1.5.2023
מיסוי מכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

העברת מקרקעין לנאמנות בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין

ע"א 7610/1

1.5.2023
העברת מקרקעין לנאמנות בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם הכנסה שנגבתה בידי א' מידי ג' עבור ב' מהווה הכנסה בידו של א' או שמא המדובר ב'צינור' להעברת תמלוגים בין ב' ו-ג'?

ע"מ 59828-01-17

20.4.2023
האם הכנסה שנגבתה בידי א' מידי ג' עבור ב' מהווה הכנסה בידו של א' או שמא המדובר ב'צינור' להעברת תמלוגים בין ב' ו-ג'?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

חקירת נתבע שבחר שלא להעיד

רע"א 7143/21

20.4.2023
חקירת נתבע שבחר שלא להעיד
מיסוי כללי
חרבות ברזל

בין סכום המהווה חלק ממחיר עסקת מקרקעין למועד תשלום מס ערך מוסף

ע"מ 6804-02-21

20.4.2023
בין סכום המהווה חלק ממחיר עסקת מקרקעין למועד תשלום מס ערך מוסף
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם ניתן להכיר כהוצאה לעניין מס שבח עלויות בנייה ללא שהוכח כי לא נוכה פחת בגינם?

ו"ע 26967-11-21

20.4.2023
האם ניתן להכיר כהוצאה לעניין מס שבח עלויות בנייה ללא שהוכח כי לא נוכה פחת בגינם?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מהו שיעור המס על דיבידנד מרווחי מפעל מועדף/ מוטב לעובד במסלול 102 (הוני)?

ע"מ 12626-01-21

20.4.2023
מהו שיעור המס על דיבידנד מרווחי מפעל מועדף/ מוטב לעובד במסלול 102 (הוני)?
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

עסקת מכירת פטנטים – האם יש לסווגה רווח הון או הכנסה פירותית?

ע"מ 1912-06-20

20.4.2023
עסקת מכירת פטנטים – האם יש לסווגה רווח הון או הכנסה פירותית?
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

אופן הגשת דוחות מתקנים למס הכנסה

ה"פ 54185-12-20

20.4.2023
אופן הגשת דוחות מתקנים למס הכנסה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מהן הנסיבות בהן יתאפשר לחברה לדווח על בסיס מזומן?

ע"מ 63590-02-20

20.4.2023
מהן הנסיבות בהן יתאפשר לחברה לדווח על בסיס מזומן?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

ביטול רישום כעוסק על ידי מנהל מס ערך מוסף באופן רטרואקטיבי

ע"א 5188/2

20.4.2023
ביטול רישום כעוסק על ידי מנהל מס ערך מוסף באופן רטרואקטיבי
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מע"מ בעסקת קומבינציה

ת"א 68207-02-20

20.4.2023
מע"מ בעסקת קומבינציה
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מה הוא המועד הרלוונטי להתיישנות השגה במס שבח

ו"ע 49053-10-21

20.4.2023
מה הוא המועד הרלוונטי להתיישנות השגה במס שבח
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם חישוב תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירת יוקרה, נקבע ביחס למוכר או ביחס לדירה?

ו"ע 59018-11-21

6.4.2023
האם חישוב תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירת יוקרה, נקבע ביחס למוכר או ביחס לדירה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

ביטול עסקת מכר מכוח סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין

ו"ע 6386-05-22

6.4.2023
ביטול עסקת מכר מכוח סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מע"מ בגין שירותים לתושב חוץ

ע"מ 15195-04-18

6.4.2023
מע"מ בגין שירותים לתושב חוץ
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

ההבחנה בין עסקת אקראי למכירת מיטלטלין לשימוש אישי

ע"מ 29712-02-19

6.4.2023
ההבחנה בין עסקת אקראי למכירת מיטלטלין לשימוש אישי
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

תמורה עתידית נוספת במכירת מקרקעין

ו"ע 1235-01-21

6.4.2023
תמורה עתידית נוספת במכירת מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

סיווג ההכנסה ממכירת דירות, הפרדה בין החלק העסקי והחלק הפרטי

ע"מ 10469-03-20

6.4.2023
סיווג ההכנסה ממכירת דירות, הפרדה בין החלק העסקי והחלק הפרטי
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים המסווגת כמחסן וטענת הסתמכות

ו"ע 52894-03-17

6.4.2023
פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים המסווגת כמחסן וטענת הסתמכות
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם הסכם פשרה שנחתם מול מע"מ יוצר השתק כלפי מס הכנסה?

ע"מ 10469-03-20

6.4.2023
האם הסכם פשרה שנחתם מול מע"מ יוצר השתק כלפי מס הכנסה?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

סיווג תקבול לצרכי מע"מ שתקבל על ידי שותף, מכוח פסק דין, בפירוק שותפות

ע"מ 61925-12-18

6.4.2023
סיווג תקבול לצרכי מע"מ שתקבל על ידי שותף, מכוח פסק דין, בפירוק שותפות
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

היחס שבין סעיפים 9 (מס רכישה ברכישת דירה יחידה) וסעיף 85 (תיקון שומה) לחוק מיסוי מקרקעין

ע"א 2142/21

6.4.2023
היחס שבין סעיפים 9 (מס רכישה ברכישת דירה יחידה) וסעיף 85 (תיקון שומה) לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

הגשת ערעור מס שבח לעליון באיחור בשל טעות שבדין

ע"א 7272/21

6.4.2023
הגשת ערעור מס שבח לעליון באיחור בשל טעות שבדין
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ביטול רישום כעוסק

ע"מ 25947-09-22

5.3.2023
ביטול רישום כעוסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם חל מע"מ במכירת מקרקעין לקבוצת רכישה?

ע"א 39498-06-20

5.3.2023
האם חל מע"מ במכירת מקרקעין לקבוצת רכישה?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

רכישת שלד בורסאי עם הפסדים

ע"מ 52353-12-17

5.3.2023
רכישת שלד בורסאי עם הפסדים
מיסוי שוק ההון
חרבות ברזל

סיווג תקבול שהתקבל בידי הנישום בגין 'התחייבות לאי תחרות'

ע"מ 30423-01-20

5.3.2023
סיווג תקבול שהתקבל בידי הנישום בגין 'התחייבות לאי תחרות'
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

גילוי מסמכים בהליכים מול מנהל מע"מ

ע"מ 62537-08-20

5.3.2023
גילוי מסמכים בהליכים מול מנהל מע"מ
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

הגשת ערר לוועדת מיסוי מקרקעין באיחור

ו"ע 66384-08-22

5.3.2023
הגשת ערר לוועדת מיסוי מקרקעין באיחור
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

קביעת שווי המכירה של עסקת מקרקעין כאשר הצהרת המצהירים קטנה באופן משמעותי ממחיר השוק

ו"ע 43462-07-20

5.3.2023
קביעת שווי המכירה של עסקת מקרקעין כאשר הצהרת המצהירים קטנה באופן משמעותי ממחיר השוק
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם שיפוץ דירת מעטפת טרם מכירתה על מנת להנות מהוראות הפטור לדירת מגורים מהווה עסקה מלאכותית?

ע"א 6107/20

5.3.2023
האם שיפוץ דירת מעטפת טרם מכירתה על מנת להנות מהוראות הפטור לדירת מגורים מהווה עסקה מלאכותית?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

כיצד נבחן את קביעת שווי קניין רוחני במכירה בין צדדים קשורים?

ע"מ 61226-06-17

5.3.2023
כיצד נבחן את קביעת שווי קניין רוחני במכירה בין צדדים קשורים?
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

ביטול עסקת מקרקעין מכוח סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין

ת"א 49683-03-22

5.3.2023
ביטול עסקת מקרקעין מכוח סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

חובת צירוף שומה עצמית מקוונת בעת הגשת הצהרה על עסקה חייבת למיסוי מקרקעין

הודעת רשות המיסים מיום 22.05.2022

5.3.2023
חובת צירוף שומה עצמית מקוונת בעת הגשת הצהרה על עסקה חייבת למיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מה הוא הדין כאשר מדובר באופציה במשמעות סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין, אך הסכם האופציה אינו כולל התייחסות כלשהי לעניין הגבלה על עבירותה?

ע"א 3273/21

5.3.2023
מה הוא הדין כאשר מדובר באופציה במשמעות סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין, אך הסכם האופציה אינו כולל התייחסות כלשהי לעניין הגבלה על עבירותה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

נקודות זיכוי לעולה חדש

תיקון 262 לפקודת מס הכנסה

4.1.2023
נקודות זיכוי לעולה חדש
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

בקשה לגילוי מסמכים בהליכי מס

ע"מ 70559-02-20

30.6.2022
בקשה לגילוי מסמכים בהליכי מס
מיסוי כללי
חרבות ברזל

עדכון לעניין דיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות גדולות הפועלות בישראל

30.6.2022
עדכון לעניין דיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות גדולות הפועלות בישראל
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

החבות במס רכישה לגבי גורם מארגן של קבוצת רכישה

ו"ע 29157-09-20

30.6.2022
החבות במס רכישה לגבי גורם מארגן של קבוצת רכישה
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם איגוד המחזיק בזכויות חכירה העולות על תקופה של 25 שנה מהווה איגוד מקרקעין?

ו"ע 22605-02-19

30.6.2022
האם איגוד המחזיק בזכויות חכירה העולות על תקופה של 25 שנה מהווה איגוד מקרקעין?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

פריסת הכנסה

חוזר מס הכנסה 2/2022

30.6.2022
פריסת הכנסה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

נפקות החילוט של כספים בהליך פלילי לגבי חבות המס

ע"א 6077/20

30.6.2022
נפקות החילוט של כספים בהליך פלילי לגבי חבות המס
מיסוי פלילי
חרבות ברזל

שינוי מבנה לפי סעיף 104א בהעברת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית

החלטת מיסוי 3087/22

30.6.2022
שינוי מבנה לפי סעיף 104א בהעברת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

טענת הסתמכות על אישור מטעם מנהל מיסוי מקרקעין

ו"ע 28300-06-20

30.6.2022
טענת הסתמכות על אישור מטעם מנהל מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

אופציות מכר בעסקאות BOT

החלטת מיסוי 7453/22

30.6.2022
אופציות מכר בעסקאות BOT
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

בין "סיווג שונה" ל"סיווג מחדש"

ע"מ 21579-01-20

18.5.2022
בין "סיווג שונה" ל"סיווג מחדש"
מיסוי כללי
חרבות ברזל

ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים

18.5.2022
ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מטרת השומה וההליך המשפטי הבוחן

ע"מ 21579-01-20

18.5.2022
מטרת השומה וההליך המשפטי הבוחן
מיסוי כללי
חרבות ברזל

קביעת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשם"ב -2021

18.5.2022
קביעת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

סיווג תקבול על ידי פקיד השומה כדיבידנד או שכר דירקטורים בראי הפקודה

ע"מ 21579-01-20

18.5.2022
סיווג תקבול על ידי פקיד השומה כדיבידנד או שכר דירקטורים בראי הפקודה
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

סיווג לצרכי מס של תשלומים שקיבל יחיד (תושב חוזר) מחברה זרה בבעלותו

ע"מ 21579-01-20

18.5.2022
סיווג לצרכי מס של תשלומים שקיבל יחיד (תושב חוזר) מחברה זרה בבעלותו
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

ביטול פטור חלקי ממס רכישה (תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין) לנכה

ו"ע 61821-02-20

3.4.2022
ביטול פטור חלקי ממס רכישה (תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין) לנכה
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מתי יש לכלול במסגרת בסיס התשלום למס הרכישה, את הוצאות הפיתוח של המקרקעין?

ע"א 6404/19

3.4.2022
מתי יש לכלול במסגרת בסיס התשלום למס הרכישה, את הוצאות הפיתוח של המקרקעין?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג NFT

מכתבו של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים מיום 6.3.2022

3.4.2022
מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג NFT
מיסוי שוק ההון
חרבות ברזל

זיכוי ממיסי חוץ ומנגנון ניכוי מס במקור

החלטת מיסוי 2007/22

3.4.2022
זיכוי ממיסי חוץ ומנגנון ניכוי מס במקור
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 99), התשפ"ב-2022

8.3.2022
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 99), התשפ"ב-2022
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

תיקון סעיף 74 לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות

חוזר מס הכנסה 4/2022

8.3.2022
תיקון סעיף 74 לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

זכאות לקבל הטבות מס מכוח אמנה למניעת כפל מס

החלטת מיסוי 5559/22

8.3.2022
זכאות לקבל הטבות מס מכוח אמנה למניעת כפל מס
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

זיכוי ממס זר כנגד חבות המס הנובעת מיישום הוראות סעיף 100א לפקודה

החלטת מיסוי 8808/22

8.3.2022
זיכוי ממס זר כנגד חבות המס הנובעת מיישום הוראות סעיף 100א לפקודה
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

החיוב במס על ריבית המשתלמת על ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא לפקודה, ששילם יחיד בשנת המס 2005 ואילך?

24.2.2022
החיוב במס על ריבית המשתלמת על ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא לפקודה, ששילם יחיד בשנת המס 2005 ואילך?
מיסוי שוק ההון
חרבות ברזל

קיזוז הפסדים בשוק ההון

24.2.2022
קיזוז הפסדים בשוק ההון
מיסוי שוק ההון
חרבות ברזל

באלו נסיבות על בית המשפט לדון בטענת התיישנות

ע"מ 49966-01-21

16.2.2022
באלו נסיבות על בית המשפט לדון בטענת התיישנות
מיסוי כללי
חרבות ברזל

קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מסך ערך מוסף

16.2.2022
קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מסך ערך מוסף
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

מכירת "זכות לקבל דירת מגורים" כ"דירה חלופית" לעניין מס שבח בפרויקטים מסוג פינוי-בינוי ותמ"א 38/2

תיקון 96 לחוק מיסוי מקרקעין

16.2.2022
מכירת "זכות לקבל דירת מגורים" כ"דירה חלופית" לעניין מס שבח בפרויקטים מסוג פינוי-בינוי ותמ"א 38/2
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מתן פטור לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (פרויקט פינוי-בינוי) גם למי שיש בבעלותו מספר יחידות דיור

תיקון 96 לחוק מיסוי מקרקעין

16.2.2022
מתן פטור לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (פרויקט פינוי-בינוי) גם למי שיש בבעלותו מספר יחידות דיור
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

מכתב סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

16.2.2022
תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

החזר דמי ביטוח בריאות בעקבות ביטול תושבות

ב"ל 55672-05-17

7.2.2022
החזר דמי ביטוח בריאות בעקבות ביטול תושבות
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

המרת חנות בדירת מגורים תמ"א 38/2

החלטת מיסוי מקרקעין מס' 1132/21

7.2.2022
המרת חנות בדירת מגורים תמ"א 38/2
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

חזקת דירת מגורים יחידה תמ"א 38/1

7.2.2022
חזקת דירת מגורים יחידה תמ"א 38/1
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

שימוש בפטור למוכר שהוא יורש של תושב חוץ

החלטת מיסוי מקרקעין מס' 7701/21

7.2.2022
שימוש בפטור למוכר שהוא יורש של תושב חוץ
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

סמכות המנהל לביטול רישומו של עוסק

ע"מ 2497-08-21

7.2.2022
סמכות המנהל לביטול רישומו של עוסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

סיווג של חברה כאיגוד מקרקעין וקביעת שווי הרכישה לצרכי מס הרכישה

ו"ע 17022-09-19

7.2.2022
סיווג של חברה כאיגוד מקרקעין וקביעת שווי הרכישה לצרכי מס הרכישה
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

ייחוס הכנסות החברה לבעלי המניות בה

ע"מ 36977-12-17

7.2.2022
ייחוס הכנסות החברה לבעלי המניות בה
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

איסור הקלטה של שימוע

ע"מ 2497-08-21

7.2.2022
איסור הקלטה של שימוע
מיסוי כללי
חרבות ברזל

דירת מגורים יחידה

עדכון סכומים

18.1.2022
דירת מגורים יחידה
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

הקלה בחוק מיסוי מקרקעין ל"עולה חדש"

עדכון סכומים בחוק מיסוי מקרקעין - עולה חדש

18.1.2022
הקלה בחוק מיסוי מקרקעין ל"עולה חדש"
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

עדכון תקרת הפטור החודשית ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים הקבועה בחוק מס הכנסה לחודש שכירות לשנות המס 2021-2015

13.12.2021
עדכון תקרת הפטור החודשית ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים הקבועה בחוק מס הכנסה לחודש שכירות לשנות המס 2021-2015
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

עדכון פרטי חשבון בנק באתר רשות המיסים

13.12.2021
עדכון פרטי חשבון בנק באתר רשות המיסים
מיסוי כללי
חרבות ברזל

היוזמה לתוכנית הטבות מס לתושבים חוזרים כחלק מתכונית רחבה לפתירת בעיית כוח אדם בהייטק

13.12.2021
היוזמה לתוכנית הטבות מס לתושבים חוזרים כחלק מתכונית רחבה לפתירת בעיית כוח אדם בהייטק
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת - תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1/2021

13.12.2021
שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת - תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1/2021
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם ברכישה עצמית של מניות חברה פרטית מאת אחד מבעלי מניותיה, מתרחש אירוע מס בידי בעל המניות שלא מכר את מניותיו?

ע"מ 38294-02-19

24.11.2021
האם ברכישה עצמית של מניות חברה פרטית מאת אחד מבעלי מניותיה, מתרחש אירוע מס בידי בעל המניות שלא מכר את מניותיו?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

האם יש להתייחס למשיכות בעלים, כאל הלוואות או כאל דיבידנדים?

ע"מ 44215-09-17

24.11.2021
האם יש להתייחס למשיכות בעלים, כאל הלוואות או כאל דיבידנדים?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

האם ניתן לעיין במסמך בו עיין עד מטעם המשיב במהלך חקירתו הנגדית?

רע"א 400/21

24.11.2021
האם ניתן לעיין במסמך בו עיין עד מטעם המשיב במהלך חקירתו הנגדית?
מיסוי כללי
חרבות ברזל

מס רווח בגין דיבידנד שקיבל מוסד כספי מעוסק

ע"מ 46306-01-16

24.11.2021
מס רווח בגין דיבידנד שקיבל מוסד כספי מעוסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

ניכוי הוצאות מימון בגין משכנתא

ע"מ 4338-12-14

24.11.2021
ניכוי הוצאות מימון בגין משכנתא
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

סיווג פיצוי לצרכי מס שקיבל יחיד

ע"מ 48745-02-17

24.11.2021
סיווג פיצוי לצרכי מס שקיבל יחיד
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח – ס' 20א לפקודה

ע"מ 57133-01-15

24.11.2021
ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח – ס' 20א לפקודה
מיסוי הייטק
חרבות ברזל

הרחבת תחולת דיני המס בישראל בהתבסס על העיקרון הפרסונאלי

ע"מ 37024-09-18

24.8.2021
הרחבת תחולת דיני המס בישראל בהתבסס על העיקרון הפרסונאלי
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הטבות מס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

ע"מ 2995-03-17

24.8.2021
הטבות מס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

הימנעות מחיוב בכפל מס

ע"מ 37024-09-18

24.8.2021
הימנעות מחיוב בכפל מס
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

מהם מיסוי חוץ הניתנים לזיכוי לפי פקודת מס הכנסה?

ע"מ 37024-09-18

24.8.2021
מהם מיסוי חוץ הניתנים לזיכוי לפי פקודת מס הכנסה?
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

מודל המיסוי החל על חברה בישראל

ע"א 3277/19

24.8.2021
מודל המיסוי החל על חברה בישראל
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

כיצד יש לסווג פיצוי שהתקבל בידי ספורטאי זר בידי קבוצה מישראל?

ע"מ 26539-10-19

16.8.2021
כיצד יש לסווג פיצוי שהתקבל בידי ספורטאי זר בידי קבוצה מישראל?
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל

?מה דינה של עמלה המתקבלת מגוף זר בגין תיווך פיננסי

ע"מ 69931-03-19

16.8.2021
?מה דינה של עמלה המתקבלת מגוף זר בגין תיווך פיננסי
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

עדות מומחה

ע"מ 43473-02-15

9.8.2021
עדות מומחה
מיסוי כללי
חרבות ברזל

האם מכירת דירת מגורים שתמורתה משופעת מזכויות בניה זכאית להטבת מס על מלוא שווי התמורה?

ו"ע 35231-10-19

9.8.2021
האם מכירת דירת מגורים שתמורתה משופעת מזכויות בניה זכאית להטבת מס על מלוא שווי התמורה?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם שירותי תמיכה הניתנים באופן לא סדיר ולתקופה מוגדרת מראש, מחייבים חברה זרה ברישום במע"מ בישראל כעוסק מורשה?

החלטת מיסוי 8927/14

9.8.2021
האם שירותי תמיכה הניתנים באופן לא סדיר ולתקופה מוגדרת מראש, מחייבים חברה זרה ברישום במע"מ בישראל כעוסק מורשה?
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

האם שיוך דירות לחברי "קיבוץ מתחדש" מהווה "מכירה" של "זכות במקרקעין", בינם לבין הקיבוץ, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין?

ו"ע 49180-11-18

9.8.2021
האם שיוך דירות לחברי "קיבוץ מתחדש" מהווה "מכירה" של "זכות במקרקעין", בינם לבין הקיבוץ, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין?
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מס יסף ופריסת רווח הון

ע"מ 13328-11-1

9.8.2021
מס יסף ופריסת רווח הון
מיסוי יחיד
חרבות ברזל

צמצום היקפו של עיקול שהוטל על מטבעות ביטקוין לאור שינוי שווים

רע"א 4193/21

9.8.2021
צמצום היקפו של עיקול שהוטל על מטבעות ביטקוין  לאור שינוי שווים
מיסוי שוק ההון
חרבות ברזל

סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין - ניכויים מותרים בעסקת מכר מקרקעין

ו"ע 35231-10-19

9.8.2021
סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין - ניכויים מותרים בעסקת מכר מקרקעין
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

האם הוראות סעיף 126(ג) לפקודה חלות על חברה משפחתית?

ע"מ 54776-01-17

14.7.2021
האם הוראות סעיף 126(ג) לפקודה חלות על חברה משפחתית?
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

שליחות נסתרת בדיני המס

ע"א 388/17

14.7.2021
שליחות נסתרת בדיני המס
מיסוי כללי
חרבות ברזל

שווי המכירה בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי

ע"א 6672/19

14.7.2021
שווי המכירה בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי
מיסוי מקרקעין
חרבות ברזל

מועד הרישום במע"מ לעוסק

רע"א 8901/20

14.7.2021
מועד הרישום במע"מ לעוסק
מיסים עקיפים
חרבות ברזל

סיווג תשלום למפיץ בלעדי בתמורה לקיצור תקופת הסכם ההפצה

ע"א 5369/18

14.7.2021
סיווג תשלום למפיץ בלעדי בתמורה לקיצור תקופת הסכם ההפצה
מיסוי תאגידים
חרבות ברזל

זיכוי ממס זר שנוכה במקור מקום בו קיימת אמנת מס

ע"מ 45306-02-17

14.7.2021
זיכוי ממס זר שנוכה במקור מקום בו קיימת אמנת מס
מיסוי בינלאומי
חרבות ברזל