תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חיסיון מכוח סעיפים 235א-235ד לפקודת מס הכנסה - מתי תעמוד טענת חיסיון בהליכי מס?

בג"ץ 635/23

8.5.2024

מיסוי כללי

חקירות מס מעלות לא פעם את השאלה האם חיסיון עורך דין-לקוח נשמר גם כאשר נדרש שיתוף פעולה עם רשויות המס.

בית המשפט העליון הדגיש כי חיסיון עורך דין-לקוח הוא זכות יסודית חשובה, אך הוא אינו מוחלט. במסגרת פקודת מס הכנסה נקבע הסדר מיוחד שמצמצם את היקף החיסיון בהשוואה לחיסיון הכללי.

הנה כמה מההבדלים החשובים בין חיסיון עורך דין-לקוח רגיל לחקירות מס:

  1. היקף החיסיון: בפקודת מס הכנסה, החיסיון אינו חל על מסמכים הדרושים לחקירות מס. ככלל, רשויות המס רשאיות לקבל מידע רלוונטי מעורך דין, גם אם הוא קשור לשיחות עם לקוחותיו. לעומת זאת, חיסיון עורך דין-לקוח רגיל רחב יותר ומתייחס לכל מידע שהועבר על ידי לקוח לעורך דין במסגרת יחסיהם המקצועיים. יחד עם זאת נדגיש, כי אין עורך-דין חייב לעשות כן אם הוא טוען שהמסמך חסוי.
  2. אפשרויות ערעור: האפשרות לערער על החלטות שיפוטיות בנוגע לחסיון בפקודת מס הכנסה מצומצמת יותר מאשר בפקודת סדר הדין הפלילי.

חשוב לדעת: במקרים שמסמכים נתפסו מעורך דין מכוח צו חיפוש, אין לברר טענות חסיון לפי פקודת מס הכנסה. יש לפעול לפי הוראות פקודת סדר הדין הפלילי בלבד.

Litigation

חקירות מס מעלות לא פעם את השאלה האם חיסיון עורך דין-לקוח נשמר גם כאשר נדרש שיתוף פעולה עם רשויות המס.

בית המשפט העליון הדגיש כי חיסיון עורך דין-לקוח הוא זכות יסודית חשובה, אך הוא אינו מוחלט. במסגרת פקודת מס הכנסה נקבע הסדר מיוחד שמצמצם את היקף החיסיון בהשוואה לחיסיון הכללי.

הנה כמה מההבדלים החשובים בין חיסיון עורך דין-לקוח רגיל לחקירות מס:

  1. היקף החיסיון: בפקודת מס הכנסה, החיסיון אינו חל על מסמכים הדרושים לחקירות מס. ככלל, רשויות המס רשאיות לקבל מידע רלוונטי מעורך דין, גם אם הוא קשור לשיחות עם לקוחותיו. לעומת זאת, חיסיון עורך דין-לקוח רגיל רחב יותר ומתייחס לכל מידע שהועבר על ידי לקוח לעורך דין במסגרת יחסיהם המקצועיים. יחד עם זאת נדגיש, כי אין עורך-דין חייב לעשות כן אם הוא טוען שהמסמך חסוי.
  2. אפשרויות ערעור: האפשרות לערער על החלטות שיפוטיות בנוגע לחסיון בפקודת מס הכנסה מצומצמת יותר מאשר בפקודת סדר הדין הפלילי.

חשוב לדעת: במקרים שמסמכים נתפסו מעורך דין מכוח צו חיפוש, אין לברר טענות חסיון לפי פקודת מס הכנסה. יש לפעול לפי הוראות פקודת סדר הדין הפלילי בלבד.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

בג"ץ 635/23

May 8, 2024

Litigation