תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Search icon

מסמכים להורדה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
כללי

 | 

24.3.24

טיוטת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון) - 2024

כללי

 | 

19.3.24

תזכיר חוק מס ערך מוסף (שכירות מוסדית) - 2024

כללי

 | 

25.1.24

טיוטה צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשפ"ד - 2024

כללי

 | 

24.1.24

תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשפ"ד - 2024

הנחיות

 | 

11.1.24

יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ"ד-2023 במערכי רשות המסים

חוזרים

 | 

5.1.24

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2024: הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

הנחיות

 | 

3.12.23

אישור להעברת כספים לחו"ל - הפקת העתק ע"י המייצג

הנחיות

 | 

29.11.23

עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2022 - הסדר האורכות למייצגים

כללי

 | 

14.11.23

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע)

כללי

 | 

9.11.23

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים)

כללי

 | 

5.11.23

טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)

הנחיות

 | 

29.10.23

פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

הנחיות

 | 

25.10.23

הקלות לשעת חירום מלחמת "חרבות ברזל" - הקלות למפעלי תעשייה

הנחיות

 | 

16.10.23

יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים

כללי

 | 

11.10.23

דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

הנחיות

 | 

11.10.23

שחרור תרומות לחיילי צה"ל

כללי

 | 

10.10.23

ביטוח לאומי: לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדות לעצמאיים שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם מקדמות

חוזרים

 | 

9.9.23

חוזר מס הכנסה 19/2018: עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים

חוזרים

 | 

18.8.23

חוזר מס הכנסה מספר 01/2023: הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס - נוהל הגשת בקשה והטיפול בה

כללי

 | 

2.8.23

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - עסקת איגוח