תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תשלום מס מראש: כיצד להפחית את חשבון חבות המס שלך?

פקודת מס הכנסה

18.1.2024

מיסוי כללי

בתקופה של אינפלציה גואה, חשוב להימנע ככל האפשר מלשלם ריבית והצמדה על חובות. אחת הדרכים לעשות זאת היא ביחס לחוב מס לרשויות המס - ניתן לחסוך בעלויות מימון אלה על ידי תשלום מוקדם של יתרת המס. בואו נבין איך.

כידוע, נישום חייב בתשלום ריבית שנתית בשיעור 4% והצמדה על חוב המס שלו, החל מתום שנת המס. ריבית והצמדה אלה אינן מותרות בניכוי כהוצאה.

כדי לחסוך בעלויות מימון אלה, אפשר לאמוד את חבות המס הצפויה ולהשלים בהתאם את ההפרש לעומת המקדמות ששולמו.

אם תשלום ההפרש יבוצע עד 31.1 יינתן פטור מלא מריבית והצמדה. עד 28.2 הפטור יהיה חלקי - 50%, ועד 31.3 הפטור יהיה 25% בלבד.

לפיכך, חישוב והשלמת תשלום מס מראש עשויים לחסוך עלויות מימון משמעותיות, בייחוד בסביבת האינפלציה הנוכחית. שווה לבדוק את האפשרות הזו כדי למזער עלויות.

Litigation

בתקופה של אינפלציה גואה, חשוב להימנע ככל האפשר מלשלם ריבית והצמדה על חובות. אחת הדרכים לעשות זאת היא ביחס לחוב מס לרשויות המס - ניתן לחסוך בעלויות מימון אלה על ידי תשלום מוקדם של יתרת המס. בואו נבין איך.

כידוע, נישום חייב בתשלום ריבית שנתית בשיעור 4% והצמדה על חוב המס שלו, החל מתום שנת המס. ריבית והצמדה אלה אינן מותרות בניכוי כהוצאה.

כדי לחסוך בעלויות מימון אלה, אפשר לאמוד את חבות המס הצפויה ולהשלים בהתאם את ההפרש לעומת המקדמות ששולמו.

אם תשלום ההפרש יבוצע עד 31.1 יינתן פטור מלא מריבית והצמדה. עד 28.2 הפטור יהיה חלקי - 50%, ועד 31.3 הפטור יהיה 25% בלבד.

לפיכך, חישוב והשלמת תשלום מס מראש עשויים לחסוך עלויות מימון משמעותיות, בייחוד בסביבת האינפלציה הנוכחית. שווה לבדוק את האפשרות הזו כדי למזער עלויות.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

פקודת מס הכנסה

Jan 18, 2024

Litigation