תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עדכון סכומי מס ערך מוסף להחזר עודף תשומות לשנת 2024

31.12.2023

מיסים עקיפים

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.1.2024 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 20,279 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 20,105 ₪ שהיה עד 31.12.2023.

בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 20,279 ₪, יש להגיש באופן הבא:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על  20,279 ₪ באופן מקוון ומפורט.

מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום באופן מפורט.

תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 30.6.2024.

Indirect Taxes

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.1.2024 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 20,279 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 20,105 ₪ שהיה עד 31.12.2023.

בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 20,279 ₪, יש להגיש באופן הבא:

  • עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על  20,279 ₪ באופן מקוון ומפורט.

מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום באופן מפורט.

תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 30.6.2024.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.