תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הוראות האמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית לארץ ישראל

16.2.2024

מיסוי בינלאומי

סעיף 12 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן – החוק) בצירוף סעיף 11 לאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית בארץ ישראל (להלן – האמנה) מורים, כי הסוכנות, קרנותיה ושאר מוסדותיה יהיו פטורים ממסים ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים והכל בכפוף לתנאים המפורטים באמנה.

Global Taxation

סעיף 12 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן – החוק) בצירוף סעיף 11 לאמנה בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות היהודית בארץ ישראל (להלן – האמנה) מורים, כי הסוכנות, קרנותיה ושאר מוסדותיה יהיו פטורים ממסים ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים והכל בכפוף לתנאים המפורטים באמנה.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.