תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מחירי העברה (Transfer Pricing)

28.5.2024

מיסוי בינלאומי

הביטוי "מחירי העברה" מתייחס למחיר אשר חברה אחת גובה מחברה קשורה אליה, בתמורה למכירת נכס/ זכות/ מתן שירות או אשראי.

בעסקאות בין חברות קשורות קיים חשש מובנה שמא לא יהלום התמחור שנקבע את מחיר השוק שהיה נקבע בין שני צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, חשש החל ביתר שאת שעה שמדובר בחברות קשורות הפועלות במדינות שונות וכפופות למשטרי מס שונים.

אמת המידה המקובלת להערכת המחיר הכלכלי האמיתי של מיסוי עסקה שכזו הוא עיקרון אורך הזרוע (Arm's Length Principle). עיקרון זה מחייב בחינה השוואתית של ההתקשרות בין הצדדים הקשורים, אל מול התקשרות שהייתה נעשית אלמלא היה מדובר בצדדים קשורים, וזאת על מנת לקבוע האם ההתקשרות נעשתה בתנאי שוק או שמא, מחירי ההעברה הושפעו משיקולים שאינם כלכליים בעיקרם.

Global Taxation

הביטוי "מחירי העברה" מתייחס למחיר אשר חברה אחת גובה מחברה קשורה אליה, בתמורה למכירת נכס/ זכות/ מתן שירות או אשראי.

בעסקאות בין חברות קשורות קיים חשש מובנה שמא לא יהלום התמחור שנקבע את מחיר השוק שהיה נקבע בין שני צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים, חשש החל ביתר שאת שעה שמדובר בחברות קשורות הפועלות במדינות שונות וכפופות למשטרי מס שונים.

אמת המידה המקובלת להערכת המחיר הכלכלי האמיתי של מיסוי עסקה שכזו הוא עיקרון אורך הזרוע (Arm's Length Principle). עיקרון זה מחייב בחינה השוואתית של ההתקשרות בין הצדדים הקשורים, אל מול התקשרות שהייתה נעשית אלמלא היה מדובר בצדדים קשורים, וזאת על מנת לקבוע האם ההתקשרות נעשתה בתנאי שוק או שמא, מחירי ההעברה הושפעו משיקולים שאינם כלכליים בעיקרם.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.