תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

זיכוי ממס לפי חוק אזור סחר חופשי באילת

ע"מ 55671-01-21

1.1.2024

מיסוי יחיד

בגדרו של חוק אזור סחר חופשי באילת הטבות מס שונות וייחודיות, ביניהן זיכוי ממס לתושבי העיר אילת בשיעור 10% , כאמור בסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת. הזיכוי ממס, על פי האמור בסעיף, מותנה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

הראשון , מקבל ההכנסה הוא תושב העיר אילת.

השני , ההכנסה שלה מוענק הזיכוי היא הכנסה מיגיעה אישית, אשר נצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות. ודוק - מיקום הפקת ההכנסה באזור המוטב, הינו תנאי ייחודי, אשר אינו נדרש כתנאי לקבלת זיכוי ממס על פי סעיף 11 בפקודת מס הכנסה, המוקנה לתושבי ישובים מסוימים.

לעמדת בית המשפט (לעניין יישום התנאי השני), הפרשנות המצמצמת לתנאי ה'הכנסה שהופקה או נצמחה' באזור המוטב, כאמור בסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת, שבה בחר פקיד השומה, לא רק שאינה עולה בקנה אחד עם תכליותיו של חוק אזור סחר חופשי באילת, היא אף אינה מתיישבת עם העקרונות הכללים של פקודת מס הכנסה. לעמדת בית המשפט יש לאמץ שני מבחנים. מבחן 'עיקר העבודה' ומבחן 'מרכז העבודה', בבואנו לקבוע האם פלוני עומד בגדרי התנאי השני.

Individual Taxation

בגדרו של חוק אזור סחר חופשי באילת הטבות מס שונות וייחודיות, ביניהן זיכוי ממס לתושבי העיר אילת בשיעור 10% , כאמור בסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת. הזיכוי ממס, על פי האמור בסעיף, מותנה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

הראשון , מקבל ההכנסה הוא תושב העיר אילת.

השני , ההכנסה שלה מוענק הזיכוי היא הכנסה מיגיעה אישית, אשר נצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות. ודוק - מיקום הפקת ההכנסה באזור המוטב, הינו תנאי ייחודי, אשר אינו נדרש כתנאי לקבלת זיכוי ממס על פי סעיף 11 בפקודת מס הכנסה, המוקנה לתושבי ישובים מסוימים.

לעמדת בית המשפט (לעניין יישום התנאי השני), הפרשנות המצמצמת לתנאי ה'הכנסה שהופקה או נצמחה' באזור המוטב, כאמור בסעיף 11 בחוק אזור סחר חופשי באילת, שבה בחר פקיד השומה, לא רק שאינה עולה בקנה אחד עם תכליותיו של חוק אזור סחר חופשי באילת, היא אף אינה מתיישבת עם העקרונות הכללים של פקודת מס הכנסה. לעמדת בית המשפט יש לאמץ שני מבחנים. מבחן 'עיקר העבודה' ומבחן 'מרכז העבודה', בבואנו לקבוע האם פלוני עומד בגדרי התנאי השני.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ע"מ 55671-01-21

Jan 1, 2024

Individual Taxation