תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הקלות לעניין יישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה לאור מלחמת "חרבות ברזל"

דוברות רשות המיסים

25.1.2024

מיסוי הייטק

לאור הימשכותה של מלחמת "חרבות ברזל", שבה משרתים גם חיילי מילואים רבים, ולאור פניות שהתקבלו בבקשה להאריך חלק מהמועדים שפורטו במכתב ההנחיה ששלח הסמנכ"ל הבכיר לעניינים מקצועיים בתאריך 19 בנובמבר 2023, בנושא מתן הקלות ביישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", הודיעה רשות המיסים, כי במקרים ספציפיים שבהם מתעוררת בעיה בעמידה במועדים שנקבעו במכתב ההנחיה האמור, יש לפנות למחלקת האופציות לעובדים בחטיבה המקצועית בכתובת הבאה: raziz@taxes.gov.il

נציין, כי יש לפרט בפנייה את תיאור המקרה ואת הסיבות לקושי בעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

Hi Tech Taxation

לאור הימשכותה של מלחמת "חרבות ברזל", שבה משרתים גם חיילי מילואים רבים, ולאור פניות שהתקבלו בבקשה להאריך חלק מהמועדים שפורטו במכתב ההנחיה ששלח הסמנכ"ל הבכיר לעניינים מקצועיים בתאריך 19 בנובמבר 2023, בנושא מתן הקלות ביישום הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", הודיעה רשות המיסים, כי במקרים ספציפיים שבהם מתעוררת בעיה בעמידה במועדים שנקבעו במכתב ההנחיה האמור, יש לפנות למחלקת האופציות לעובדים בחטיבה המקצועית בכתובת הבאה: raziz@taxes.gov.il

נציין, כי יש לפרט בפנייה את תיאור המקרה ואת הסיבות לקושי בעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

דוברות רשות המיסים

Jan 25, 2024

Hi Tech Taxation