תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 3/2019 - דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון

מיסוי הייטק

קיימים מקרים בהם חברה אחת מחזיקה בבעלותה מספר מפעלים נפרדים או מפעל

אחד הפועל במספר מגזרי פעילות. המטרה של חוזר זה היא לקבוע אמות מידה על

בסיסן ניתן לזהות מהו ה"מפעל התעשייתי" שבבעלותה של החברה, והאם היא

מחזיקה בבעלותה מפעל אחד או יותר.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 3/2019 - דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק לעידוד השקעות הון

Hi Tech Taxation

קיימים מקרים בהם חברה אחת מחזיקה בבעלותה מספר מפעלים נפרדים או מפעל

אחד הפועל במספר מגזרי פעילות. המטרה של חוזר זה היא לקבוע אמות מידה על

בסיסן ניתן לזהות מהו ה"מפעל התעשייתי" שבבעלותה של החברה, והאם היא

מחזיקה בבעלותה מפעל אחד או יותר.

All Download Files