תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע)

מיסוי כללי

מטרת החוק המוצע היא הארכת תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים, אשר מנהלים הנישום ורשות המסים זה מול זו, וזאת משום שיכולותיהם של הנישומים ושל הרשות לנהל את אותם הליכים בתקופת חירום זו, מוגבלות מאוד.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע)

Litigation

מטרת החוק המוצע היא הארכת תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים, אשר מנהלים הנישום ורשות המסים זה מול זו, וזאת משום שיכולותיהם של הנישומים ושל הרשות לנהל את אותם הליכים בתקופת חירום זו, מוגבלות מאוד.

All Download Files