תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 - שינוי ייעוד בקרקע חקלאית

מיסוי מקרקעין

חוזר זה עניינו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") שמספרה 1470 (שהחליפה

החלטות קודמות) ובהחלטת מועצה מספר 14691 העוסקות בשינוי ייעודה של קרקע חקלאית

למטרה אחרת (בד"כ מגורים או תעסוקה) וקובעת חובת השבה של המקרקעין שייעודם שונה,

תוך מתן פיצוי כספי לחוכר כנגד ההשבה.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2020 - שינוי ייעוד בקרקע חקלאית

Real Estate Taxation

חוזר זה עניינו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") שמספרה 1470 (שהחליפה

החלטות קודמות) ובהחלטת מועצה מספר 14691 העוסקות בשינוי ייעודה של קרקע חקלאית

למטרה אחרת (בד"כ מגורים או תעסוקה) וקובעת חובת השבה של המקרקעין שייעודם שונה,

תוך מתן פיצוי כספי לחוכר כנגד ההשבה.

All Download Files