תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2019 - סיווג מניות בכורה לצרכי מס

מיסוי תאגידים

בהתאם לכללי החשבונאות החלים על מניות בכורה, מניות בכורה עשויות להיות מסווגות

כהון עצמי, כהתחייבות פיננסית או כמכשיר מורכב, כאשר אופן הסיווג תלוי בתנאים

הנוספים שנקבעו בהנפקת מניות הבכורה. בחוזר זה מבהירה רשות המיסים כיצד יסווגו מניות הבכורה לצורכי מס.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2019 - סיווג מניות בכורה לצרכי מס

Corporate Taxation

בהתאם לכללי החשבונאות החלים על מניות בכורה, מניות בכורה עשויות להיות מסווגות

כהון עצמי, כהתחייבות פיננסית או כמכשיר מורכב, כאשר אופן הסיווג תלוי בתנאים

הנוספים שנקבעו בהנפקת מניות הבכורה. בחוזר זה מבהירה רשות המיסים כיצד יסווגו מניות הבכורה לצורכי מס.

All Download Files