תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

מיסוי תאגידים

במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו "בשל היום שבו לא

עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון". לאור מכלול האיומים על האוכלוסייה האזרחית המצויה בסמוך לגבול רצועת עזה ובגבול הצפון,

ניתנה הוראה לפינוי מאורגן של תושבים אלו על ידי מערכת הביטחון במסגרת החלטות הממשלה

מס' 950 מיום 12.10.23 והחלטה מס' 975 מיום 18.10.23 הממשלה ובצו האלוף על סגירת שטח

מרחב אוגדת עזה מיום ,17.10.23 וזאת בהתאם לרשימות הישובים שפורטו בהחלטות הממשלה

ובצו האלוף.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

Corporate Taxation

במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים, מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו "בשל היום שבו לא

עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון". לאור מכלול האיומים על האוכלוסייה האזרחית המצויה בסמוך לגבול רצועת עזה ובגבול הצפון,

ניתנה הוראה לפינוי מאורגן של תושבים אלו על ידי מערכת הביטחון במסגרת החלטות הממשלה

מס' 950 מיום 12.10.23 והחלטה מס' 975 מיום 18.10.23 הממשלה ובצו האלוף על סגירת שטח

מרחב אוגדת עזה מיום ,17.10.23 וזאת בהתאם לרשימות הישובים שפורטו בהחלטות הממשלה

ובצו האלוף.

All Download Files