תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ריענון הנחיה בנושא חישוב הפרשי הצמדה וריבית בעסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור בעודף

מיסוי בינלאומי

מטרת הנחיה זו לרענן את אופן הטיפול והדיווח של עסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור

היוצר עודף לנישום, וזאת בעקבות בדיקה שערכנו, בה נמצא כי ישנם מקרים בהם על אף

החזר מס רווח הון שהושב לנישום, לא הוספו להחזר כאמור הפרשי הצמדה וריבית ממועד

ניכוי המס במקור בתוך שנת המס ועד לתום שנת המס.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ריענון הנחיה בנושא חישוב הפרשי הצמדה וריבית בעסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור בעודף

Global Taxation

מטרת הנחיה זו לרענן את אופן הטיפול והדיווח של עסקאות רווח הון בהן נוכה מס במקור

היוצר עודף לנישום, וזאת בעקבות בדיקה שערכנו, בה נמצא כי ישנם מקרים בהם על אף

החזר מס רווח הון שהושב לנישום, לא הוספו להחזר כאמור הפרשי הצמדה וריבית ממועד

ניכוי המס במקור בתוך שנת המס ועד לתום שנת המס.

All Download Files