תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיוטת חוזר מס הכנסה - עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורות שיועברו במועדים עתידיים

מיסוי תאגידים

מטרת חוזר זה הינה להנחות לגבי אופן דיווח ההכנסה לצרכי מס באותם המקרים

בהם התבצעה מכירת נכס, כאשר הנכס הנמכר הוא זכויות בתאגיד,

והתמורה שנקבעה בעסקה כוללת תמורה עתידית. כמו כן, מטרת החוזר הינה

לקבוע עקרונות נוספים בכל הקשור לעסקאות מסוג זה או בעלות מאפיינים

דומים

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיוטת חוזר מס הכנסה - עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורות שיועברו במועדים עתידיים

Corporate Taxation

מטרת חוזר זה הינה להנחות לגבי אופן דיווח ההכנסה לצרכי מס באותם המקרים

בהם התבצעה מכירת נכס, כאשר הנכס הנמכר הוא זכויות בתאגיד,

והתמורה שנקבעה בעסקה כוללת תמורה עתידית. כמו כן, מטרת החוזר הינה

לקבוע עקרונות נוספים בכל הקשור לעסקאות מסוג זה או בעלות מאפיינים

דומים

All Download Files