תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

מיסוי הייטק

מליאת הכנסת אישרה היום את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, המעניק הטבות מס למשקיעים בחברות היי־טק ישראליות וכן הטבות לחברות בגין רכישת חברות אחרות או מיזוג עם חברות אחרות. מטרת החוק היא לשמר את ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעה בחברות טכנולוגיה ולתמוך בפיתוחה של תעשייה זו.

בין ההטבות הכלולות בחוק ניתן למנות:

  • זיכוי במס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק הנמצאות בשלבים התחלתיים של פעילותן (שלבי ה-seed וה-pre-seed), בגובה של סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע.
  • דחייה של תשלום המס בגין רווח הון שמופק ממכירה של חברה טכנולוגית, לבעלי מניות המשתמשים בחלק מהתמורה ממכירת החברה לצורך השקעה בחברת הזנק.
  • זכות לנכות את ההוצאה על רכישת המניות מחבות המס של חברה טכנולוגית גדולה שרוכשת את השליטה בחברה טכנולוגית אחרת, בשיעורים שנתיים שווים במשך 5 שנים מיום הרכישה.
  • פטור ממס על הכנסות ממתן הלוואות לחברות טכנולוגיה ישראליות למוסדות פיננסיים זרים.

מטרת ההטבות הללו היא לעודד את ההשקעה בחברות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים, בפרט על ידי משקיעים אסטרטגיים אשר להם ניסיון בשוק הטכנולוגי, אותו הם מביאים יחד עם השקעתם ואשר יכול לתמוך בצמיחת החברה, במיוחד בשלבים ההתחלתיים.

החוק צפוי לתרום לצמיחה של תעשיית הטכנולוגיה בישראל וליצירת מקומות עבודה חדשים.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

Hi Tech Taxation

מליאת הכנסת אישרה היום את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, המעניק הטבות מס למשקיעים בחברות היי־טק ישראליות וכן הטבות לחברות בגין רכישת חברות אחרות או מיזוג עם חברות אחרות. מטרת החוק היא לשמר את ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעה בחברות טכנולוגיה ולתמוך בפיתוחה של תעשייה זו.

בין ההטבות הכלולות בחוק ניתן למנות:

  • זיכוי במס למשקיעים פרטיים אשר מבצעים השקעות בחברות הזנק הנמצאות בשלבים התחלתיים של פעילותן (שלבי ה-seed וה-pre-seed), בגובה של סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע.
  • דחייה של תשלום המס בגין רווח הון שמופק ממכירה של חברה טכנולוגית, לבעלי מניות המשתמשים בחלק מהתמורה ממכירת החברה לצורך השקעה בחברת הזנק.
  • זכות לנכות את ההוצאה על רכישת המניות מחבות המס של חברה טכנולוגית גדולה שרוכשת את השליטה בחברה טכנולוגית אחרת, בשיעורים שנתיים שווים במשך 5 שנים מיום הרכישה.
  • פטור ממס על הכנסות ממתן הלוואות לחברות טכנולוגיה ישראליות למוסדות פיננסיים זרים.

מטרת ההטבות הללו היא לעודד את ההשקעה בחברות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים, בפרט על ידי משקיעים אסטרטגיים אשר להם ניסיון בשוק הטכנולוגי, אותו הם מביאים יחד עם השקעתם ואשר יכול לתמוך בצמיחת החברה, במיוחד בשלבים ההתחלתיים.

החוק צפוי לתרום לצמיחה של תעשיית הטכנולוגיה בישראל וליצירת מקומות עבודה חדשים.

All Download Files