תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 11/2018 - קביעת שיטת מחירי העברה

מיסוי בינלאומי

מטרת ‏החוזר ‏לפרט‏ את ‏אופן‏ זיהוי‏ וניתוח ‏הפעילות‏ ושיטת ‏מחירי ‏העברה ‏המתאימה‏

ביותר ‏לקביעת ‏חלקה ‏של ‏הנציגות ‏המקומית ‏מתוך ‏כלל ‏הפעילות ‏העסקית ‏של‏

הקבוצה ‏הרב ‏לאומית, ‏וזאת ‏על ‏בסיס ‏הניסיון ‏שנרכש ‏במהלך ‏השנים ‏בבחינת‏

עבודות ‏חקר ‏תנאי ‏שוק ‏שהוגשו ‏למחלקת ‏מחירי ‏העברה ‏ותוך ‏יישום ‏קווי‏ ההנחיה ‏של‏

ה-OECD בעניין.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 11/2018 - קביעת שיטת מחירי העברה

Global Taxation

מטרת ‏החוזר ‏לפרט‏ את ‏אופן‏ זיהוי‏ וניתוח ‏הפעילות‏ ושיטת ‏מחירי ‏העברה ‏המתאימה‏

ביותר ‏לקביעת ‏חלקה ‏של ‏הנציגות ‏המקומית ‏מתוך ‏כלל ‏הפעילות ‏העסקית ‏של‏

הקבוצה ‏הרב ‏לאומית, ‏וזאת ‏על ‏בסיס ‏הניסיון ‏שנרכש ‏במהלך ‏השנים ‏בבחינת‏

עבודות ‏חקר ‏תנאי ‏שוק ‏שהוגשו ‏למחלקת ‏מחירי ‏העברה ‏ותוך ‏יישום ‏קווי‏ ההנחיה ‏של‏

ה-OECD בעניין.

All Download Files