תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 12/2018 - מחירי העברה שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

מיסוי בינלאומי

מטרת‏ חוזר ‏זה ‏היא ‏להציג ‏את ‏עמדת ‏רשות ‏המסים ‏בישראל ‏במספר ‏סוגי ‏עסקאות,‏

תוך ‏הקלת ‏דרישות ‏התיעוד‏ והדיווח

בדרך‏ של‏ מסלול ‏ירוק (harbor safe).

חוזר ‏זה ‏מאפשר ‏בחירה ‏בדיווח ‏בהתאם‏ לשיעורי ‏הרווחיות ‏המצוינים‏ בו, אשר ‏נקבעו‏

בהתאם ‏לניסיון ‏המצטבר‏ של‏ מחלקת‏ מחירי ‏העברה ‏ברשות ‏המסים ‏בישראל.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 12/2018 - מחירי העברה שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות

Global Taxation

מטרת‏ חוזר ‏זה ‏היא ‏להציג ‏את ‏עמדת ‏רשות ‏המסים ‏בישראל ‏במספר ‏סוגי ‏עסקאות,‏

תוך ‏הקלת ‏דרישות ‏התיעוד‏ והדיווח

בדרך‏ של‏ מסלול ‏ירוק (harbor safe).

חוזר ‏זה ‏מאפשר ‏בחירה ‏בדיווח ‏בהתאם‏ לשיעורי ‏הרווחיות ‏המצוינים‏ בו, אשר ‏נקבעו‏

בהתאם ‏לניסיון ‏המצטבר‏ של‏ מחלקת‏ מחירי ‏העברה ‏ברשות ‏המסים ‏בישראל.

All Download Files