תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 15/2018 - שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב-לאומיות

מיסוי בינלאומי

מטרת החוזר הינה להציג את עמדת רשות המסים כפי שהתגבשה, לגבי הסוגיות

המרכזיות בהן נדרשים ביאורים והנחיות לעניין שינוי מבנה עסקי.

החוזר בא להגדיר את דרכי הזיהוי והאפיון של שינוי המבנה העסקי וכן להציע

מתודולוגיות מקובלות על רשות המסים לצורך הערכת שווי ה- FAR שהועברו, הופסקו או

חוסלו.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 15/2018 - שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב-לאומיות

Global Taxation

מטרת החוזר הינה להציג את עמדת רשות המסים כפי שהתגבשה, לגבי הסוגיות

המרכזיות בהן נדרשים ביאורים והנחיות לעניין שינוי מבנה עסקי.

החוזר בא להגדיר את דרכי הזיהוי והאפיון של שינוי המבנה העסקי וכן להציע

מתודולוגיות מקובלות על רשות המסים לצורך הערכת שווי ה- FAR שהועברו, הופסקו או

חוסלו.

All Download Files