תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 בנושא: סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

מיסוי יחיד

חוזר זה עוסק בהוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר נקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות").

מטרת סעיף 3(ט1) הינה למנוע מצב בו בעלי מניות מהותיים בחברות ימשכו כספים או נכסים מהחברה לצרכיהם האישיים תוך התחמקות מתשלום מס.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה מספר 07/2017 בנושא: סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

Individual Taxation

חוזר זה עוסק בהוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר נקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות").

מטרת סעיף 3(ט1) הינה למנוע מצב בו בעלי מניות מהותיים בחברות ימשכו כספים או נכסים מהחברה לצרכיהם האישיים תוך התחמקות מתשלום מס.

All Download Files