תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הוראת פרשנות 14/2018 - החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל.

מיסים עקיפים

הוראת פרשנות זו באה להבהיר את התנאים להחלת מס בשיעור אפס בשל מתן שירות

לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל וכן לפרט את סוגי השירותים הזכאים

למס בשיעור אפס בהתאם להוראת סעיף 30 )א() 8 ()ב 2 ( לחוק מס ערך מוסף.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הוראת פרשנות 14/2018 - החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל.

Indirect Taxes

הוראת פרשנות זו באה להבהיר את התנאים להחלת מס בשיעור אפס בשל מתן שירות

לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל וכן לפרט את סוגי השירותים הזכאים

למס בשיעור אפס בהתאם להוראת סעיף 30 )א() 8 ()ב 2 ( לחוק מס ערך מוסף.

All Download Files