תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - עסקת איגוח

מיסוי שוק ההון

מבנה עסקת איגוח ותשלומי הריבית הכרוכים בביצועה מביאים לכך שנוצרות לתאגיד הייעודי הכנסות בשנים הראשונות של תקופת האיגוח והוצאות/הפסדים בשנים מאוחרות יותר. יש הטוענים כי השלכות אלה פוגעות במוטיבציה לבצע עסקאות איגוח.

מטרת החוק המוצע, היא מתן הסדר בכללי המיסוי לתאגיד כאמור במטרה לצמצם את הפרשי העיתוי בין הכנסות והוצאות הריבית וזאת במטרה לאפשר את פעילותו התקינה של שוק האשראי בישראל באמצעות עסקאות איגוח. נוכח האמור, מוצע לקבוע מנגנון לפיו יחויב התאגיד הייעודי בשנת המס בה מסתיימת תקופת האיגוח על כלל הכנסתו החייבת המצטברת בכל תקופת האיגוח.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - עסקת איגוח

Capital Market Taxation

מבנה עסקת איגוח ותשלומי הריבית הכרוכים בביצועה מביאים לכך שנוצרות לתאגיד הייעודי הכנסות בשנים הראשונות של תקופת האיגוח והוצאות/הפסדים בשנים מאוחרות יותר. יש הטוענים כי השלכות אלה פוגעות במוטיבציה לבצע עסקאות איגוח.

מטרת החוק המוצע, היא מתן הסדר בכללי המיסוי לתאגיד כאמור במטרה לצמצם את הפרשי העיתוי בין הכנסות והוצאות הריבית וזאת במטרה לאפשר את פעילותו התקינה של שוק האשראי בישראל באמצעות עסקאות איגוח. נוכח האמור, מוצע לקבוע מנגנון לפיו יחויב התאגיד הייעודי בשנת המס בה מסתיימת תקופת האיגוח על כלל הכנסתו החייבת המצטברת בכל תקופת האיגוח.

All Download Files