תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

מיסוי כללי

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת חרבות ברזל, ניתנת בזאת ארכה

להגשת הדיווחים עד ליום 30 בנובמבר 2023 .

יובהר, כי ארכה זו חלה גם על עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024)

אשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022, כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת

2024.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024

Litigation

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת חרבות ברזל, ניתנת בזאת ארכה

להגשת הדיווחים עד ליום 30 בנובמבר 2023 .

יובהר, כי ארכה זו חלה גם על עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024)

אשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022, כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת

2024.

All Download Files