תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עמדות חייבות בדיווח 2022

מיסוי כללי

בכל שנה רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנה מסוימת וזאת עד ליום 31.12 של אותה השנה.

עמדות המתפרסמות לשנה מסוימת תקפות לאותה שנה ואילך כמו כן העמדות שפורסמו בשנים קודמות ברות דיווח בכל שנה ושנה מעת פרסומן, משכך בכל שנה בעת פרסום העמדות החייבות בדיווח הרשות תפרסם קובץ עמדות מצרפי אשר כולל את כלל העמדות שפורסמו על כה בכל מערך מס לכל שנת מס וכן את העמדות החדשות שנוספו בקבצים נפרדים.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עמדות חייבות בדיווח 2022

Litigation

בכל שנה רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנה מסוימת וזאת עד ליום 31.12 של אותה השנה.

עמדות המתפרסמות לשנה מסוימת תקפות לאותה שנה ואילך כמו כן העמדות שפורסמו בשנים קודמות ברות דיווח בכל שנה ושנה מעת פרסומן, משכך בכל שנה בעת פרסום העמדות החייבות בדיווח הרשות תפרסם קובץ עמדות מצרפי אשר כולל את כלל העמדות שפורסמו על כה בכל מערך מס לכל שנת מס וכן את העמדות החדשות שנוספו בקבצים נפרדים.

All Download Files