תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

היערכות לאיסוף מידע לפי הסכם רשויות מוסמכות לחילופי דוחות CBCr

מיסוי בינלאומי

קבוצה רב לאומיות עם מחזור מאוחד של מעל 3.4 מיליארד ש"ח, ואשר ישות האם הסופית  שלה היא תושבת ישראל, תחויב להגיש לרשות המסים בישראל דוח שנתי מקוון הכולל  נתונים כספיים ועסקיים, בהתאם לטופס שייקבע המנהל, על כלל הישויות בקבוצה בגין שנת המס 2022 ואילך תוך 12 חודשים מתום שנת המס. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות,  בהן קיימות ישויות של הקבוצה הרב לאומית, שהן צד להסכם עליו חתמה ישראל.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

היערכות לאיסוף מידע לפי הסכם רשויות מוסמכות לחילופי דוחות CBCr

Global Taxation

קבוצה רב לאומיות עם מחזור מאוחד של מעל 3.4 מיליארד ש"ח, ואשר ישות האם הסופית  שלה היא תושבת ישראל, תחויב להגיש לרשות המסים בישראל דוח שנתי מקוון הכולל  נתונים כספיים ועסקיים, בהתאם לטופס שייקבע המנהל, על כלל הישויות בקבוצה בגין שנת המס 2022 ואילך תוך 12 חודשים מתום שנת המס. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות,  בהן קיימות ישויות של הקבוצה הרב לאומית, שהן צד להסכם עליו חתמה ישראל.

All Download Files