תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)

מיסוי כללי

מתווי הפיצוי המוצעים בתקנות אלה אינם גורעים מזכותו של ניזוק הזכאי לקבל את הפיצוי בהתאם

לתקנות העיקריות לפי המסלול האדום, חלף קבלת פיצוי לפי תקנות אלה. כמו כן, יובהר שמי שיקבל פיצוי

מכוח תקנות אלה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)

Litigation

מתווי הפיצוי המוצעים בתקנות אלה אינם גורעים מזכותו של ניזוק הזכאי לקבל את הפיצוי בהתאם

לתקנות העיקריות לפי המסלול האדום, חלף קבלת פיצוי לפי תקנות אלה. כמו כן, יובהר שמי שיקבל פיצוי

מכוח תקנות אלה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי.

All Download Files