תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 4/2018 - קרן להשקעות במקרקעין

מיסוי מקרקעין

מטרת חוזר זה לפרט את התנאים והקריטריונים למעמדה של קרן נדל"ן, את דרך פעולתה ואת

אופן מיסוי הקרן ובעלי מניותיה לאור תיקון 222.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 4/2018 - קרן להשקעות במקרקעין

Real Estate Taxation

מטרת חוזר זה לפרט את התנאים והקריטריונים למעמדה של קרן נדל"ן, את דרך פעולתה ואת

אופן מיסוי הקרן ובעלי מניותיה לאור תיקון 222.

All Download Files