תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2021 - הסכמי recharge

מיסוי הייטק

חוזר זה קובע את עמדת רשות המסים לעניין חיוב בין-חברתי בגין הקצאת מכשירים הוניים בין

החברה המעבידה לחברה המקצה (להלן: "הסכמי recharge "), כאשר ההוצאה בגין הענקת

המכשיר ההוני נכללה כהוצאה/עלות ביישום הוראות סעיף 85 א לפקודה, בהתאם להלכת קונטירה.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2021 - הסכמי recharge

Hi Tech Taxation

חוזר זה קובע את עמדת רשות המסים לעניין חיוב בין-חברתי בגין הקצאת מכשירים הוניים בין

החברה המעבידה לחברה המקצה (להלן: "הסכמי recharge "), כאשר ההוצאה בגין הענקת

המכשיר ההוני נכללה כהוצאה/עלות ביישום הוראות סעיף 85 א לפקודה, בהתאם להלכת קונטירה.

All Download Files