תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים מישראל

מיסוי בינלאומי

אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל אולם : חלה חובה לדווח למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה בכל דרך שהיא לרבות הנכנס ו/או היוצא, וכן השולח ו/או המקבל בדואר,  במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 50,000 ש"ח או יותר

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים מישראל

Global Taxation

אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל אולם : חלה חובה לדווח למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה בכל דרך שהיא לרבות הנכנס ו/או היוצא, וכן השולח ו/או המקבל בדואר,  במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 50,000 ש"ח או יותר

All Download Files