תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2020 מחירי העברה - סעיף 85 א(ג) לפקודה

מיסוי יחיד

מטרת חוזר זה להבהיר באלו מקרים דיווח על 'חקר תנאי שוק' (להלן: "עבודת חקר")

שהוגש על ידי הנישום יחשב כממלא את דרישת החוק והתקנות, ויעביר את חובת הראיה

במסגרת ההליך השומתי אל פקיד השומה, בשונה מהכלל לפיו חובת הראיה מוטלת על

הנישום.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוזר מס הכנסה 1/2020 מחירי העברה - סעיף 85 א(ג) לפקודה

Individual Taxation

מטרת חוזר זה להבהיר באלו מקרים דיווח על 'חקר תנאי שוק' (להלן: "עבודת חקר")

שהוגש על ידי הנישום יחשב כממלא את דרישת החוק והתקנות, ויעביר את חובת הראיה

במסגרת ההליך השומתי אל פקיד השומה, בשונה מהכלל לפיו חובת הראיה מוטלת על

הנישום.

All Download Files