תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים)

ביום 9.11.23 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל )(תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד- 2023 (להלן: "חוק "). החוק עוסק בעליית תשלום "התגמול המזערי" המשולם לחיילי המילואים.

בהתאם להוראות החוק, בתקופה שמיום 7.10.23 עד 31.12.23 התגמול המזערי למי שנקרא לשירות מילואים יחושב לפי 95% - מהסכום הבסיסי לחודש, מחולק בשלושים, היינו כ 300 ש"ח.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל) (תגמולים למשרתים במילואים)

ביום 9.11.23 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 238 - הוראת שעה - חרבות ברזל )(תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד- 2023 (להלן: "חוק "). החוק עוסק בעליית תשלום "התגמול המזערי" המשולם לחיילי המילואים.

בהתאם להוראות החוק, בתקופה שמיום 7.10.23 עד 31.12.23 התגמול המזערי למי שנקרא לשירות מילואים יחושב לפי 95% - מהסכום הבסיסי לחודש, מחולק בשלושים, היינו כ 300 ש"ח.

All Download Files