תודה על פנייתך,
נשוב אליך בהקדם האפשרי.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עדכון נוהל הטלת קנס מנהלי על חברות ונושאי משרה/ מנהלים בחברה

מיסוי תאגידים

בהתאם להמלצות הועדה להטלת קנסות מנהליים, הוחלט על שינוי בנוהל הטלת קנסות

מנהליים על חברה ומנהליה, בגין עבירות הקבועות בתקנות העבירות המנהליות, כעבירות

שניתן להטיל בגינן קנסות מנהליים.

לכל המסמכים להורדה
Thank you for contacting us,
on of our stuff members will contact you soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עדכון נוהל הטלת קנס מנהלי על חברות ונושאי משרה/ מנהלים בחברה

Corporate Taxation

בהתאם להמלצות הועדה להטלת קנסות מנהליים, הוחלט על שינוי בנוהל הטלת קנסות

מנהליים על חברה ומנהליה, בגין עבירות הקבועות בתקנות העבירות המנהליות, כעבירות

שניתן להטיל בגינן קנסות מנהליים.

All Download Files