חייג עכשיו
ROY KARIV LAW FIRM | רועי קריב משרד עורכי דין

KLF
Israeli Tax Law Firm

וובינר אונליין - סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

וובינר אונליין במיסוי בינלאומי - אתגרי המס העולים ממשבר הקורונה בקשר למוסד קבע